Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2016: Hushållens nettoförmögenhet över 14 000 miljarder kronor

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade  under det tredje kvartalet 2016 till nya rekordnivåer. De huvudsakliga orsakerna till uppgången var ökade aktietillgångar och fortsatt stigande bostadspriser. Skuldkvoten, mätt som hushållens skulder i förhållande till tillgångar, minskade något jämfört med föregående kvartal. Det visar SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2016 som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det tredje kvartalet till 14 122 miljarder kronor vilket är en uppgång med 664 miljarder kronor (4,9 procent) och ny rekordnivå. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg till 17 812 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4 gånger Sveriges BNP. Hushållen nysparade 63 miljarder kronor varav tjänstepensioner och kontosparande stod för de största delarna.

- Under det tredje kvartalet steg både hushållens brutto- och nettoförmögenhet till nya rekordnivåer. Den största delen av ökningen kom från aktierelaterade tillgångar men även bostäderna ökade i värde, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det tredje kvartalet ökade hushållens skulder med 1,5 procent vilket är i linje med motsvarande kvartal 2015, men en minskning från föregående kvartal. Även årstakten sjönk något till 7,1 procent, vilket är det första tecknet på avmattning sedan årsskiftet 2012/13.

- Svenska folket fortsätter att öka sina skulder. För tredje kvartalet blev det en ökning med 55 miljarder kronor. Huvudorsaken är stigande bostadspriser och det är viktigt att hålla utvecklingen under uppsikt. Men vi ser nu också för första gången på flera år att årstakten för skuldökningen minskar något. Det kan vara början på ett välkommet trendbrott, säger Jens Magnusson.
             
Hushållens tillgångar och skulder, tredje kvartalet 2016, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  14 122
Varav tillgångar 17 812
Varav skulder - 3 690
Förändring nettoförmögenhet +664
Varav tillgångar +719
Varav skulder -55
Värdeförändring räntetillgångar +9
Värdeförändring aktietillgångar +374
Värdeförändring fastighetstillgångar +336
Varav nysparande +63

Fördelning av hushållens tillgångar, tredje kvartalet 2016

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 3 670 +0,2
Aktierelaterat 5 368 +7,5
Fastigheter 8 774 +4,0

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Stefan Winberg, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-763 67 31
stefan.winberg@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 30 september 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 851 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor Läs mer om SEB på www.sebgroup.se