Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2016: Hushållens förmögenhet ökar trots svag aktiemarknad

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade  under det första kvartalet 2016. Den huvudsakliga orsaken till uppgången var de stigande bostadspriserna som översteg effekten av en sjunkande aktiemarknad. Skuldkvoten, mätt som hushållens skulder i förhållande till tillgångar, steg efter att ha sjunkit det senaste kvartalet. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2016 som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det första kvartalet till 13 305 miljarder kronor vilket är en uppgång med 31 miljarder kronor eller 0,2 procent. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg till 16 862 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 4 gånger Sveriges BNP. Hushållen nysparade 50 miljarder kronor varav kontosparande och tjänstepensioner stod för de största delarna,

- Under det första kvartalet fortsatte hushållens nettoförmögenhet att stiga men i lägre takt än föregående kvartal. Den största delen av ökningen kom från bostadsrelaterade tillgångar medan de aktierelaterade tillgångarna sjönk, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under första kvartalet ökade hushållens skulder med 1,4 procent vilket är i linje med motsvarande kvartal 2015. Årstakten ligger fortsatt på 7,3 procent, vilket är en ökning från 5,9 procent för ett år sedan.

- Svenska folket fortsätter att öka sina skulder. För första kvartalet blev det en ökning med 49 miljarder kronor. Huvudorsaken är stigande bostadspriser och bostadslån och det är viktigt att hålla utvecklingen under noggrann uppsikt. Det blir intressant att följa effekterna av det nu införda amorteringskravet, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, första kvartalet 2016, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  13 304
Varav tillgångar 16 862
Varav skulder - 3 557
Förändring nettoförmögenhet +31
Varav tillgångar +80
Varav skulder -49
Värdeförändring räntetillgångar +16
Värdeförändring aktietillgångar -119
Värdeförändring fastighetstillgångar +183
Varav nysparande +50

Fördelning av hushållens tillgångar, första kvartalet 2016

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 3 643 +0,4
Aktierelaterat 4 853 -2,4
Fastigheter 8 365 +2,2

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Stefan Winberg, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-763 67 31
stefan.winberg@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén
08-763 99 47, 070-6984858
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 700 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 637 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer på www.sebgroup.se