Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2015: Hushållens förmögenhet avslutar 2015 på rekordnivå

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 413 miljarder kronor till 13 312 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2015. Den huvudsakliga orsaken till uppgången var de stigande börserna. Skuldkvoten, mätt som hushållens skulder i förhållande till tillgångar, sjunker till 20,9 procent efter att ha stigit de två senaste kvartalen. Det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2015 som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det fjärde kvartalet till 13 312 miljarder kronor vilket är en uppgång med 413 miljarder kronor eller 3,2 procent. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg till 16 820 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 4 gånger Sveriges BNP. Hushållen nysparade 73 miljarder kronor under det senaste kvartalet, varav kontosparande (del inom inlåningssparande) och tjänstepensioner stod för de största delarma, 31 respektive 37 miljarder kronor.

- Under det fjärde kvartalet passerade hushållens nettoförmögenhet för första gången 13 biljoner kronor. Den största delen av ökningen kom från aktierelaterade tillgångar men även bostäderna steg i värde och bidrog till förmögenhetsutvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under fjärde kvartalet ökade hushållens skulder med 1,9 procent vilket kan jämföras med 1,5 procent motsvarande kvartal 2014. Årstakten är nu uppe på 7,3 procent, vilket är en ökning från 5,6 procent för ett år sedan. Det bör noteras att Riksbankens senaste sänkning av reporäntan till -0,5 procent genomfördes  först under det första kvartalet 2016 och alltså inte påverkar de siffror som redovisas här.

- Svenska folket fortsätter att öka sina skulder. För fjärde kvartalet blev det en ökning med 65 miljarder kronor och under hela 2015 med 238 miljarder kronor. Huvudorsaken är stigande bostadspriser och bostadslån och det är viktigt att hålla utvecklingen under noggrann uppsikt. Samtidigt ska man komma ihåg att hushållens tillgångar har ökat ännu snabbare och skuldkvoten, dvs. skulderna som andel av tillgångarna, har under 2015 minskat med 0,6 procentenheter och ligger nu på 20,9 procent, säger Jens Magnusson.

             

Hushållens tillgångar och skulder, fjärde kvartalet 2015, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  13 312
Varav tillgångar 16 820
Varav skulder - 3 508
Förändring nettoförmögenhet +413
Varav tillgångar +478
Varav skulder -65
Värdeförändring räntetillgångar +60
Värdeförändring aktietillgångar +223
Värdeförändring fastighetstillgångar +195
Varav nysparande +73

Fördelning av hushållens tillgångar, fjärde kvartalet 2015

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 3 623 +1,7
Aktierelaterat 4 973 +4,7
Fastigheter 8 224 +2,4

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-786 90 12
americo.fernandez@seb.se

 
Presskontakt
Anna Helsén
08-763 99 47,
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se