Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2016: Hushållens förmögenhet över 17 000 miljarder kronor

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade  under det andra kvartalet 2016. Den huvudsakliga orsaken till uppgången var de stigande bostadspriserna som tillsammans med nysparandet översteg effekten av en fortsatt sjunkande aktiemarknad. Skuldkvoten, mätt som hushållens skulder i förhållande till tillgångar, ökade marginellt jämfört med det senaste kvartalet. Det visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2016 som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det andra kvartalet till 13 391 miljarder kronor vilket är en uppgång med 224 miljarder kronor eller 1,7 procent. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg till 17 026 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 4 gånger Sveriges BNP. Hushållen nysparade 139 miljarder kronor varav kontosparande och tjänstepensioner stod för de största delarna,

- Under det andra kvartalet steg både hushållens brutto- och nettoförmögenhet till nya rekordnivåer. Den största delen av ökningen kom från bostadsrelaterade tillgångar och nysparande, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det andra kvartalet ökade hushållens skulder med 2,2 procent vilket är i linje med motsvarande kvartal 2015. Årstakten ligger fortsatt på 7,3 procent, vilket är en ökning från 6,5 procent för ett år sedan.

- Svenska folket fortsätter att öka sina skulder. För andra kvartalet blev det en ökning med 78 miljarder kronor. Huvudorsaken är stigande bostadspriser och bostadslånen utgör nu drygt 77 procent av alla skulder. Det är viktigt att hålla utvecklingen under uppsikt, bland annat att noga följa effekterna av det nu införda amorteringskravet, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet 2016, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  13 391
Varav tillgångar 17 026
Varav skulder - 3 635
Förändring nettoförmögenhet +224
Varav tillgångar +302
Varav skulder -78
Värdeförändring räntetillgångar +80
Värdeförändring aktietillgångar +19
Värdeförändring fastighetstillgångar +203
  Varav nysparande +139

Fördelning av hushållens tillgångar, andra kvartalet 2016

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 3 722 +2,2
Aktierelaterat 4 871 +0,4
Fastigheter 8 433 +2,5

För mer information kontakta

Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 

Stefan Winberg, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-763 67 31
stefan.winberg@seb.se

 
Presskontakt
Anna Helsén
08-763 99 47
anna.helsen@seb.se

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 677 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 657 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se