Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarfokus Mycket jobb, begränsad ledighet och ökad stress bland svenska företagare - men de flesta är nöjda

Det visar SEB/Demoskops rapport Företagsfokus som följer och analyserar företagares perspektiv och förutsättningar i olika branscher över tid.

  • Svenska företagare jobbar mycket, har lite semester men är också nöjda. Vi ser att möjligheten till självständigt arbete är den starkaste drivkraften tillsammans med intresse för branschen och möjligheten att skapa något unikt, säger Mats Torstendahl, co-head i SEB:s division Företag och Privatkunder.
  • De mindre företagen är viktiga för hela landet, det är där jobben finns. Bland företagarna finns en tendens till ökad stress och oro för kompetensförsörjning. Samtidigt är det mer än en fjärdedel som tror att de kan erbjuda praktikplatser under året, säger Torstendahl. 

Ur rapporten:

  • Åtta av tio företagare i undersökningen är nöjda. Att arbeta självständigt är viktigast, pengarna är en svagare drivkraft.
  • Mycket arbete, i snitt drygt 50 timmar/vecka med begränsad ledighet.  Sedan i mars finns en tendens till längre arbetsveckor och kortare ledighet.
  • Hälften är stressade och stressen ökar. Det som oroar mest är ekonomin och personalförsörjningen. Kvinnliga företagare är klart mer stressade än manliga.
  • Företagarna ser möjliga praktikplatser i nästan hälften av företagen. De flesta kräver minst gymnasieutbildning för praktik och majoriteten anser att kunskaper i svenska behövs.
     
För mer information kontakta
Mats Torstendahl, co-head division Företag och Privatkunder
+46(0)8-7635000
mats.torstendahl@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, Presschef
+46(0)70-698 48 58
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se