Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarfokus: Digitalisering mer möjlighet än hot

Det visar SEB/Demoskops rapport Företagsfokus som följer och analyserar företagares perspektiv och förutsättningar i olika branscher över tid.

Svenska företagare är lite mindre optimistiska men har fortfarande förväntning om att antalet anställda, kunder, omsättning och vinst kommer öka snarare än minska. Fem av sex företagare är nöjda med sin verksamhet och en stor majoritet tycker att förutsättningarna för att bedriva företag i Sverige är goda.

- Vi ser även i denna mätning att majoriteten bland företagarna är nöjda med sin verksamhet, även om det nu är färre som är mycket nöjda. Är man inte nöjd är det ofta, helt naturligt, kopplat till svag lönsamhet och en dålig utveckling i affären och detta trots hårt arbete, säger Stefan Stignäs, chef för SEB:s Företagsmarknad

Företagares oro är starkt kopplad till ekonomi och personal. I större företag gäller oron svårigheten att hitta rätt kompetens, i mindre företag handlar oron om skatter och avgifter.

I denna upplaga av SEB:s Företagsfokus mäts synen på branschförändringar och digitalisering. En majoritet, oavsett bransch, tycker att förändringstakten är snabb. Snabbast går det i tillverkningsindustri och servicetjänster.

- De flesta ser digitalisering som något positivt, inte ett hot. Särskilt i de större företagen ser man att det ger möjligheter att utveckla och erbjuda nya tjänster och produkter, säger Stefan Stignäs.

Ur undersökningen:

  • Nästan hälften tror på ökad omsättning, 4 av 10 tror på ökad vinst
  • 8 av 10 företagare är nöjda med sin verksamhet, men färre mycket nöjda (40% jmfr 49% 2015)
  • En av fem tänker alltid på arbetet under ledig tid, 8 av tio gör det ganska ofta

SEB:s Företagarfokus är en rapport som belyser företagens stämningsläge och förutsättningar över tid. Analysen är baserad på kontakt med 500 företagare med en omsättning på mellan 0,4 miljoner och 5 miljarder kr.

För mer information kontakta
Stefan Stignäs, Chef Företagsmarknad
08-763 5051, 070-7672737, stefan.stignas@seb.se
Presskontakt
Laurence Westerlund, pressansvarig
0707638627, laurence.westerlund@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 677 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 657 miljarder kronor
Läs mer om SEB på www.sebgroup.se