Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: Synen på affärsklimatet i Kina försämras, men bilden är splittrad.

SEB:s China Financial Index:  Synen på affärsklimatet i Kina försämras, men bilden är splittrad. Nära hälften  av bolagen ser fortsatt ökad orderingång men fler räknar med lägre vinster.

  • Investeringsplanerna faller något sedan förra mätningen för 6 månader sedan
  • Nära sju av tio företag oroar sig för vikande kundefterfrågan
  • Betydligt fler företag planerar att minska antalet anställda
  • Löneökningstakten förväntas falla ytterligare
  • Flertalet av  företagen tror på en fortsatt försvagning av den kinesiska valutan

Nordeuropeiska företag  fortsätter att justera ned prognoserna i Kina och fler än tidigare anpassar personalstyrkan och investeringsplanerna. Det visar SEB:s China Financial Index som i februari faller till 56.2 från 57.1 i september 2015. För ett år sedan stod indexet i 62.6.

Ekonomisk statistik från Kina fortsätter att indikera en lägre aktivitet. Den officiella BNP-tillväxten landade på 6.9% under 2015 men både exporten och importen fortsatte falla under inledningen av 2016 och färsk data från industrin antyder att tillväxten tappade fart ytterligare. Kinas ledande Inköpschefsindex föll till 49 i februari vilket är den lägsta siffran sedan februari 2009. Även det oberoende Caixin-indexet föll till 48 i februari och har nu fallit tolv månader i sträck. 

Cirka hälften av företagen tror på ökad försäljning i Kina kommande sex månader. Samtidigt fortsätter vinstförväntningarna att falla något i den här undersökningen. Nära hälften av företagen tror på fortsatt stigande vinster men fler än tidigare räknar med att vinsterna faller under kommande sexmånadersperiod. Rekordmånga företag oroar sig för vikande kundefterfrågan. Nära sju av tio företag anger det som det största orosmolnet. En av tio anger valutarisken som viktigast orosmolnet och ungefär lika många oroar sig för konkurrensen.

"Det finns både goda nyheter och dåliga tecken i denna undersökning, Svaren skiljer sig väldigt mellan företag och sektorer. En del av företagen talar om tvåsiffrig tillväxt under inledningen av 2016 medan andra ser hur försäljningen går ner. men några generella tecken på en hårdlandning ser vi definitivt inte", säger Fredrik Hähnel chef för SEB i Kina och fortsätter: " Hälften av företagen förväntar sig en ökning av försäljningen under de kommande sex månaderna vilket  är en svag förbättring mot förra undersökningen. Samtidigt tror vart fjärde företag på lägre orderingång och rekordhöga 30% av de tillfrågade företagen räknar med fallande vinster i Kina kommande sex månader. Det sistnämnda är helt klart oroväckande."

Expansionsplanerna fortsätter att falla i den här undersökningen. Enbart fyra av tio företag planerar ytterligare investeringar kommande sex månader, varav majoriteten är mindre investeringar. Fler än tidigare (20%) kommer att minska antalet anställda och runt hälften planerar inga nya bemanningar.

"I tidigare undersökningar har vår slutsats varit att företagen har tagit den ekonomiska inbromsningen med viss ro och fortsatt investera, men i de två senaste undersökningarna ser vi ett tydligt trendbrott. Sex av tio företag planerar inte några investeringar alls i närtid samtidigt som två av tio företag till och med börjar dra ner på antalet anställda. Sammantaget  är det en tydlig indikation på att fler företag ser en mer varaktig inbromsning" säger Fredrik Hähnel. "Vart tredje tillfrågat företag har expansionsplaner vilket sannolikt beror på  vilken industri bolaget är verksamt inom.  Utifrån diskussioner med våra kunder vet vi att service och konsumtion fortsätter att växa medan företag i industrier som cement och stål till exempel har en mycket mörk bild av läget med överkapacitet och sjunkande marginaler".

Osäkerheten kring valutans fortsatta försvagning under hösten samt ny volatilitet på aktiemarknaden under inledningen på året har ytterligare bidragit till en oro för vart den kinesiska ekonomin är på väg. Samtidigt har kinesiska myndigheter rapporterat om planer på att försöka hantera överkapaciteten i industrin och man planerar bland annat att säga upp 20 miljoner människor i statliga industriföretag. Lönsamhetspress och en mindre överhettad arbetsmarknad leder till att de nordiska företagen dramatiskt  drar ner på löneökningstakten.

"För ett år sedan planerade hälften av företagen löneökningar på 7-8% Snittvärdet i den här undersökningen ligger snarare runt 4-5% och det är många företag som ligger så lågt som 1-2% i år. Det skiljer sig väldigt mellan  företag och olika sektorer", säger Fredrik Hähnel.

Efter devalveringen av den kinesiska valutan mot US-dollarn i augusti förra året har valutan fortsatt försvagas under hösten. Samma utveckling inledde även 2016 med en markant försvagning innan valutan stabiliserades på en någotstarkare nivå. Samtidigt har kinesiska centralbanken PBoC tydliggjort att man vill att valutan ska vara stabil mot en korg av valutor snarare än att följa US-dollarn. Flertalet av  företagen tror på en fortsatt försvagning av den kinesiska valutan och drygt hälften av bolagen valutasäkrar sina betalningsflöden.

Rekordmånga företag oroar sig för vikande kundefterfrågan. Nära sju av tio företag anger det som det största orosmolnet. En av tio anger valutarisken som viktigast orosmolnet och ungefär lika många oroar sig för konkurrenssituationen.

Lånebehoven förändras inte nämnvärt, färre än var femte företag ser ökade finansieringsbehov i sin Kinaverksamhet.

Detta är den femtonde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning bland nordeuropeiska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes under perioden 16-28 februari 2016 omfattar totalt 13 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på http://www.sebgroup.com/press

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, chef SEB i Kina
+852 97867900
fredrik.hahnel@seb.se

Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46 70-698 48 58
anna.helsen@seb.se


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se