Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: Oväntat uppsving i företagsklimatet i Kina

  • Fler än hälften av tillfrågade  finanschefer räknar med ökad försäljning kommande 6 månader.
  • Nyanställningar och vinster stiger men investeringsplanerna är oförändrade.
  • Bolagen ser kundefterfrågan och konkurrens som största orosmomenten.
  • Klart lägre löneökningar än tidigare.
  • Tydlig majoritet av finanscheferna förväntar sig att den kinesiska valutan  försvagas ytterligare.

SEB:s undersökning, China Financial Index, visar att  nordiska och tyska företagare ser oväntat ljust på företagsklimatet  i Kina. De är positivare i termer av nyanställningar, ökade vinster och försäljning jämfört med förra undersökningen i mars. SEB:s China Financial Index ökade i september till 58,6 från 56,2 i mars och 57,1 för ett år sedan. Tydligt i rapporten  är ett ökande gap mellan tillverkningssektorn och servicesektorn, till  servicesektorns fördel. Nyligen publicerad ekonomisk statistik i Kina pekar på samma utveckling. Det officiella inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (PMI) visade 50,0 i augusti, ner från 50,6 i juli, men klart högre än för ett år sedan. Samma index för tjänsteindustrin  visade 52,1 i augusti, vilket var upp från 51,7 i juli.

Fler än hälften av de tillfrågade företagen i undersökningen förväntar sig en ökad försäljning under det kommande halvåret. Även vinstförväntningarna  har stigit jämfört med för 6 månader sedan. En majoritet av företagen förväntar sig ökade vinster,  och det gäller särskilt de företag som arbetar med service och konsumentprodukter. Kundefterfrågan fortsätter trots de positiva försäljnings- och vinstförväntningarna att vara främsta källa till oro för  företagen. Nästan en av fyra ser konkurrensen som största orosmomentet. Nytt i denna  rapport är en fråga om betalningsförmåga. Företagen är bekymrade över kundernas förmåga att betala, och 12 procent av de tillfrågade ansåg att detta var största källan till oro.

- Vi ser nu ett uppsving i företagsklimatet för våra nordiska och tyska företag i Kina. Det är oväntat då vi samtidigt ser underliggande problem som inbromsning av ekonomin, ökad skuldsättning och kapitalutflöden. Utsikterna för försäljning, anställningar och vinster ökar men investingsprognoserna kvarstår oförändrade. Vi ser tydligt att branscher påverkas olika. Utmaningarna finns i  tillverkningsindustrin medan servicesektorn expanderar, säger Niina Äikäs, General Manager för SEB i Shanghai.

- Det som sticker ut i rapporten är de lägre löneökningarna. 38 procent av företagen  indikerar mindre än 2 procent  lönetillväxt, vilket kan jämföras med 14 procent i marsundersökningen. Det kvarstår att se om denna trend fortsätter, men för bara 1,5 år sedan  trodde ingen på löneökningar  under 2 procent. Samtidigt svarar 20 procent av de tillfrågade att de förväntar sig löneökningar på 7-8 procent . Resultatet indikerar att det beror på branschskillnader. Kina brottas med samma fenomen som Europa. Utbud och efterfrågan i arbetskraften matchar inte. Skiftet från en tillverkningsbaserad ekonomi till en service- och konsumtionsbaserad ekonomi kräver nya kompetenser i arbetskraften.

De stora investeringsplanerna ligger kvar i byrålådorna, vilket är en trend som kvarstår från tidigare undersökningar. 56 procent av  företagen har inga planer på att dra upp investeringarna. Hälften av de tillfrågade bolagen har heller inga planer att öka antalet anställda och 13 procent planerar personalminskningar.

- Vi ser att indexsiffran ökar jämfört med våra två senaste undersökningar. Det kan vara en korrektion efter börskraschen förra sommaren och det faktum att myndigheterna har fortsatt stödja ekonomin med reformer. Samtidigt ökar skuldsättningen i den kinesiska ekonomin och det finns inga tecken på en inbromsning. Nyligen publicerad data varnar för rekordhög skuldsättning i förhållande till BNP, och en extremt hög nivå jämfört med andra utvecklingsländer. Det finns en tydlig oro när det gäller metoderna för att uppnå minskad skuldsättning.  Att strukturera om statligt ägda bolag och banker är nödvändigt. Inofficella beräkningar av dåliga lån i den kinesiska banksektorn indikerar mycket höga nivåer på 20-30% av alla lån. Det finns en tydlig risk att situationen blir ohållbar när stimulanserna upphör och den reala tillväxten saktar ner, vilket leder till att företagen får lägre intjäning och kan inte betala sina skulder, säger Niina Äikäs.

Detta är den sextonde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning bland nordiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes mellan 29 augusti och 11 september 2016 omfattar totalt 13 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

För mer information kontakta
Niina Äikäs, General Manager för SEB Shanghai
+ 86 21 2052 1888
niina.aikas@seb.se

 
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46 70-698 48 58
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 677 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 657 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se