Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsrapporter publicerade

SEB:s årsredovisning, hållbarhetsrapport och rapport om kapitaltäckning och riskhantering finns nu tillgängliga på bankens webbplats.

År 2015 var exceptionellt på många vis. Ett flertal länder såg negativa räntor, börsmarknaderna var turbulenta, kreditspreadarna ökade och råvarupriserna föll. Regelverken för banker fortsatte att förändras. Samtidigt ökade de geopolitiska spänningarna kraftigt. I denna omvärld sökte kunderna riskhanteringstjänster i högre grad och storföretagens behov av finansering var begränsat. De mindre och medelstora företagen var något mer optimistiska medan privatkunderna flyttade sitt sparande från aktier till blandfonder och banksparande. Digitaliseringen bidrar till att kundernas beteenden förändras i allt snabbare takt.  Under året kunde vi möta deras behov med en rad nya tjänster.

Under 2015 avslutade banken arbetet utifrån den treåriga affärsplanen för åren 2013 - 2015 och formulerade en färdplan för framtiden, Vision 2025.  För tredje året i rad ökade engagemanget hos medarbetarna. Detta och den nya affärsplanen finns beskrivet i årsredovisningen.

2015 var också ett händelserikt år vad gäller en ökad samsyn på de stora globala utmaningar som världen står inför och hur vi gemensamt kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi ser att vi som bank har en viktig roll här. Sedan 2008 har SEB mer än halverat sina egna koldioxidutsläpp, men också varit drivande i utvecklingen av gröna obligationer och framgångsrikt etablerat mikrofinansfonder på den nordiska marknaden.  Beskrivningen av SEB:s arbete och ambitioner att fortsatt skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsverksamheten återfinns i hållbarhetsrapporten.

Rapporten om kapitaltäckning och riskhantering beskriver bankens nuvarande riskposition vad gäller de största riskerna, hur risken hanteras och mäts, och innehåller information om bankens kapitalposition och kapitaltäckning. 

Ladda ner årsredovisningen här:
http://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

Ladda ner hållbarhetsrapporten* här:
http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet/sa-har-arbetar-vi/annual-reporting

Ladda ner rapporten om kapitaltäckning och riskhantering* här:
http://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/kapitaltackningsrapport

*Hållbarhetsrapporten än så länge på engelska och rapporten om kapitaltäckning och riskhantering enbart på engelska.

För mer information, kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och Baltikum rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.