Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Stor majoritet tror på fortsatt stigande bostadspriser

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 62. Det är en nedgång med en enhet från förra månaden.
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,08 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på 4 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 70 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en nedgång med 2 procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser sjunker till 8 procent vilket är en nedgång från förra månadens 9 procent.
Andelen som tror på stillastående priser är oförändrad och ligger kvar på 13 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn sjunker svagt i december månad men ligger alltjämt kvar på en hög nivå.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 62 vilket är 1 enhet lägre än förra månaden.

- Boprisförväntningar ligger fortsatt högt. De låga räntorna och den stora bostadsbristen är sannolikt de viktigaste delarna i hushållens analys. Samtidigt har byggandet ökat kraftigt, prisökningarna visar tecken på avmattning och de långa räntorna har vänt uppåt. Den framtida boprisutvecklingen är osäker och det bör hushållen vara medvetna om, sägerJens Magnusson.


Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på plus 0,08 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,08 procent. Det är betydligt högre än förra månaden då förväntningarna låg på minus 0,08 procent.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma som förra månaden.

- När det gäller räntan har de senaste månadernas sjunkande förväntningar nu vänt uppåt. Hushållen tror nu i genomsnitt att reporäntan är tillbaks på plus om ett år. Det är lite överraskande att denna svängning inte åtföljs av en ökad vilja att binda sin rörliga ränta. Det är fortfarande för många i Sverige som bara har rörlig ränta på sina bostadslån, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner utom i Skåne och i Svealand utom Stockholm.
Regionerna börjar åter skilja sig åt och ligger nu i spannet 58 till 69. Störst är uppgången i Västra Götaland och Östra Götaland där  Boprisindikatorn stiger med 9  respektive 7 enheter från 58 till 67 och från 62 till 69 mätt som två månaders medelvärde. I Skåne  är indikatorn oförändrad sedan förra månaden och ligger kvar på 60. I Norrland  stiger indikatorn med fem enheter från 57 till 62och i Stockholm ökar den med tre enheter från 58 till 61. Det är endast i Svealand utom Stockholm den sjunker från 61 till 58.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 november till 6 december.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

dec-16 nov-16 okt-16 sep-16 aug-16 jul-16 jun-16 maj-16 apr-16 mars-16 feb-16 jan-16
62 63 55 59 47 37 49 67 65 60 50 43

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom Laurence Westerlund, Pressansvarig
070-210 22 67 070-763 86 27
jens.magnusson@seb.se laurence.westerlund@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 851 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se