Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Tillväxttrögt med nya policyutmaningar

Världsekonomin har åter bromsat in. Nedåtriskerna överväger. Ett ökande antal centralbanker verkar dra slutsatsen att penningpolitiken gjort sitt. Men Kinas ekonomi växer i god takt, industrin uppvisar spridda förhoppningar och oljepriset har stigit från vinterns låga nivåer.

Har världen nu fastnat i en utdragen period med låg tillväxt, d v s sekulär stagnation? Hur mycket minusräntor får och tål världen - kan USA höja räntan utan oönskade omvärlds- och dollareffekter? Har oljepriset haft sin botten­känning och hur hanterar världen Brexit, Trump och en förhöjd geopolitisk osäkerhet?

Sverige har högkonjunktur och resursutnyttjandet stiger. Riksbanken gasar på. Flyktingkris och bo­stadsbrist ger re­ge­ringshuvudvärk men Löfven tycks inte bli utmanad om makten förrän valet 2018.

Står finansminister Andersson emot trycket för en mer expansiv höstbudget som ska ge opinionslyftet? När backar Riksbanken från minusräntan och hur anpassar man penningpolitikens ramverk till nya förutsättningar och politiska påtryckningar? Hur stort problem är Brexitomröstningen för Sverige?

Tid: Onsdagen den 18 maj 2016
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats:  Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se, tel 070-698 48 58 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 700 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 637 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.