Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Ökande osäkerhet i flera branscher - företagen avvaktande

Vårens CFO Survey från Deloitte och SEB visar att stora svenska företag fortfarande står ekonomiskt starka men visar tydliga tecken på ökad oro. Alla fyra delindex (affärsklimat, finansiell ställning, lånevilja och motpartsrisk) noterade lägre nivåer nu i mars 2016 i jämförelse med november förra året. Totalt gick CFO index ned till 55,3 från 55,9 - där allt över 50 visar på expansion.

- Det är tydligt att finanschefernas farhågor under 2015 om inbromsningar nu är konkreta. Tecken på obalanser i flera länders ekonomier påverkar företagens framtidstro även om bilden över olika branscher är mer splittrad än tidigare, säger Karl Steiner, ekonom SEB.

I den aktuella undersökningen från Deloitte och SEB som analyserat svar från finanschefer i svenska stora företag noteras att svenska inhemska branscher som detaljhandel, fastigheter och transport i allmänhet har en mer positiv syn än den finansiella sektorn och internationellt verksamma industribranscher. Här påverkar en global osäkerhet mer än tidigare även om svenska finanschefer fortfarande är klart mer positiva än deras europeiska motsvarigheter.

- Trots fortsatt starka balansräkningar och rekordlåga räntor ser vi tydligt att de svenska finanscheferna överväger en strategi som går ut på att skynda långsamt. Mer än tidigare tycks det gälla att avvakta och se om sitt eget hus, säger Henrik Nilsson, partner Deloitte.

När det gäller företagsförvärv och sammanslagningar av företag har intresset svalnat jämfört med föregående undersökning med hänsyn till höga företagsvärderingar och osäkerhet inför att våga satsa. Överskottslikviditet används nu mer till att betala av företagets skulder än att investera i nya verksamheter. Banklån följt av obligationslån anses vara de mest attraktiva finansieringsformerna, i enighet med övriga europeiska CFO:er.

I vårens enkät berördes hållbarhet i ett företagsperspektiv och det visade sig att två av tre CFO:er anser att hållbarhet är en viktig del vid upphandling av finansiella tjänster.

-Undersökningen visar att hållbarhetsaspekter verkligen har etablerats som ett kriterium vid upphandling av finansiella tjänster, säger Karl Steiner, ekonom SEB. 

Metod: Undersökningen genomfördes i mars och bestod av totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut. Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se

För mer information kontakta
Karl Steiner, ekonom SEB
+46- 70- 332 31 04 karl.steiner@seb.se

Henrik Nilsson, Partner, Deloitte
+46-73- 397 11 02, henilsson@deloitte.se
Presskontakt
Anna Helsén, Press chef SEB
+46 70 698  48 58, anna.helsen@seb.se

Christer Ahlgren, counselor, Clients & Markets, Deloitte
+46 708 14 23 20, christer.ahlgren@deloitte.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se