Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB och Tink i nytt samarbete

Genom ett nytt samarbete med fintechbolaget Tink kommer SEB:s kunder få förbättrad möjlighet att samla, överblicka och hantera sin ekonomi. SEB investerar samtidigt 36 mkr i Tink AB och blir därmed den femte största ägaren.

Tink's teknologi inkluderas i första fasen i SEB:s mobilapp för privatpersoner i Sverige och gör det möjligt för kunderna att samla ihop och kategorisera detaljinformation om inköp och sparande. Inom ramen för samarbetet kommer ytterligare funktionalitet att utvecklas.

"Genom partnerskapet med Tink kommer vi att kunna utveckla ännu bättre digitala erbjudanden för våra kunder. Kombinationen av vårt helhetserbjudande och Tink's funktionalitet är ett bra exempel på hur etablerade banker och fintech-bolag kan skapa kundnytta tillsammans", säger Christoffer Malmer, co-head för division Företag & Privatkunder.

"Att få med investerare med så gedigen erfarenhet och dessutom utveckla partnerskap med traditionella banker är såklart ett stort steg för ett bolag som Tink." säger Daniel Kjellén, grundare och VD på Tink.

Den nya funktionaliteten lanseras under hösten 2016.

Investeringen är villkorad av att SEB erhåller sedvanlig ägarprövningsgodkännande från Finansinspektionen.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör
Tel: +46 8 763 8577, +46 70 550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Christoffer Malmer, Co-head of Corporate & Private Customers
Tel: +46 8 763 7050, +46 76 016 0678
christoffer.malmer@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 700 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 637 miljarder kronor. Läs mer på www.sebgroup.se