Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Kraftigt fall i hushållens boprisförväntningar

Efter fyra månaders uppgång faller SEB:s Boprisindikator med hela 18 enheter från förra månaden och ligger nu på 49. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,09 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ökar till 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 63 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 13 procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 14 procent jämfört med förra månadens 9 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar med sju procentenheter, till 17 procent. Den sammantagna effekten blir därför en kraftigt fallande Boprisindikator för juni månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 49 vilket är 18 enheter lägre än förra månaden.

- Förväntningarna på boprisutvecklingen sjunker nu kraftigt. Det är med all sannolikhet införandet av amorteringskravet som är orsaken och den fyra månader långa uppgången från januari är nu nästan utraderad.  Samtidigt ska man komma ihåg att det fortfarande är en stor majoritet som tror på stigande priser och det återstår att se om det här är en temporärar eller tillfällig effekt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,09 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,09 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,03 procent.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter högre än förra månaden.

Boprisindikatorn faller kraftigast i Stockholm
Den pessimistiska synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna är negativ i alla regioner utom en. Boprisindikatorn faller mest i Stockholm, från 70 till 50 mätt som två månaders medelvärde och med rekordstora 30 enheter för den enskilda månaden. I Västra Götaland faller medelvärdet över två månader med 11 enheter till 60 och i Östra Götaland med 1 enhet till 62. I Skåne ligger Boprisindikatorn på 56 mot förra månadens 61. I Norrland faller den med 6 enheter till 61. Den enda region där förväntningarna stiger är Svealand, utom Stockholm, där den går upp med 2 enheter till 62.

- Den största nedgången i boprisförväntningarna ser vi  i Stockholm. För första gången sedan vi började studera Boprisindikatorn på regionnivå i januari 2012 så ligger indikatorn lägst i Stockholm. Den  senaste månaden faller Boprisindikatorn i Stockholm från 65 till 35. Det är en rekordstor nedgång och återspeglar kombinationen av höga priser och en osäkerhet kring vad amorteringskravet kommer att innebära, säger Jens Magnusson.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 31 maj till 8 juni. 

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jun-16 maj-16 apr-16 mars-16 feb-16 jan-16 dec-15 nov-15 okt-15 sep-15 aug-15 juli-15
49 67 65 60 50 43 54 60 64 72 67 67

För mer information kontakta

Jens Magnusson, Privatekonom
070-2102267
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt

Anna Helsén, Presschef
070-69848
anna.helsen@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 700 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 637 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer på www.sebgroup.se