Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: USA-valets utgång ger nya marknadsförutsättningar

Marknaden har tagit såväl Brexit-omröstningen som USA-valets utgång med ett behärskat lugn efter inledande dramatiska marknadsrörelser. Den långvariga krisen i råvarusektorn har gjort investerarna successivt mer försiktiga och förklarar till en del varför Brexit och USA-valet inte medförde behov av ytterligare försiktighet. Vidare tolkas ingen av händelserna som negativ för tillväxen på medellång sikt konstaterar SEB:s Investment Outlook.

I 2016 års fjärde Investment Outlook ser vi signaler om en viss förstärkning av konjunkturen och förhoppningar om mer finanspolitiskt stöd och sänkta skatter i USA. Det bör ge extra fart i ekonomin. Tredje kvartalets bolagsrapporter visade också för första gången en viss optimism och centralbankerna kommer fortsatt vara stöttade under 2017.

- Mot detta står bland annat en tämligen hög aktievärdering, en hög global skuldsättning, oroande signaler om ökande protektionism samt eventuellt negativa effekter av succesivt stigande inflation och räntor, samt potentiella problem med ökad friktion inom EU. Det säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB Private Banking.

- Det finns alltid risker och möjligheter och vi har sedan i somras valt att hålla en något försiktig syn på risktagande, men ser nu en tendens till acceleration av tillväxttakten och möjlighet till en starkare vinstutveckling under 2017, vilket gör att vi lutar åt en viss riskökning i våra portföljer under årets sista del.

I de två tema-artiklarna om den digitala omdaningen i samhället konstateras bl a att en stark mjukvaruplattform är vägen till framgång och att halvledare är digitaliseringens ryggrad.

Investment Outlook ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera.
Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta:
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
+46 8 763 63 04
fredrik.oberg@seb.se
Presskontakt
Laurence Westerlund
+46(0)8 763 86 27
laurence.westerlund@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 30 september 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 851 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se