Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB : Investment Outlook: Små marknadsrörelser efter Brexit-oro

Brexit-omröstningen i juni var till största delen en politisk och inte en ekonomisk händelse. Därför har investerarnas riskaptit ökat och marknaden visar styrka igen, konstaterar SEB:s Investment Outlook.

2016 års tredje Investment Outlook ser flera faktorer som förklarar den stigande riskaptiten i kölvattnet av Brexit. Robusta ekonomiska signaler i kombination med fortsatt aggressiva centralbanker är två exempel. Dessutom var den senaste rapportsäsongens utfall för första gången på länge mer i linje med förväntningarna.

- Mot dessa positiva drivkrafter står en fortsatt trög tillväxt, trots åtgärder från centralbanker, och en stigande global skuldsättning. Bolagsvinsterna var visserligen i linje med förväntningarna, men de fortsätter att utvecklas sidledes. säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB Private Banking.

- Vi fortsätter att förespråka en något försiktig hållning trots att våra prognoser för det kommande året i huvudsak är positiva. Det är fortsatt en balansakt mellan negativa orosmoment och positiva förväntningar.


I denna upplaga  konstateras att läget i råvarusektorn har förbättrats från en ganska  akut situation  i början av året. Ränteplaceringar med "låg risk" är rekorddyra, vilket kan driva på risktagandet i jakten på avkastning.

Särskilda teman  är europeiska banker och spelbolagsindustrin.

Investment Outlook ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se 

För mer information kontakta:
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer 
+46 8 763 63 04
fredrik.oberg@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46(0)8 7639947, +46(0)706984858
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 677 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 657 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se