Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Osäkerheten kring konjunkturen oroar

Snabba oljeprisfall, splittrad konjunkturbild, osäkerhet kring Kina, tvivel kring effekterna av ytterligare räntesänkningar och stödköp från centralbanker, ett eventuellt Brexit m.m. Det tål investerare när konjunkturen tuffar på och företagens vinster stiger.

Motsatsen gäller dock när det - som nu - varit en period med svagare än förväntad ekonomisk utveckling och rapportsäsonger med fortsatt nedjusterade vinstprognoser. 

I 2016 års första Investment Outlook speglas den osäkra konjunkturen. Är oron för låg tillväxt eller till och med recession överdriven, eller är marknaden något på spåren?

- Att vi befinner oss i ett ovanligt marknadsläge syns till exempel när vi studerar de amerikanska kvartalsrapporterna. Biltillverkarna levererar rekordvinster samtidigt som oljebolagens vinster sällan varit sämre. Vi kan vara i en övergångsfas till en uthålligt lägre tillväxttakt, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB Private Banking.

Har oljepriset nått sin botten, vad händer i utpräglade råvaruländer som exempelvis Brasilien som har drabbats av många negativa krafter samtidigt? Om vi går in i en period med låg tillväxt och inflation, vad händer då med vinsterna och vart kommer kapitalet att söka sig? Detta är exempel på teman som avhandlas i denna utgåva av Investment Outlook. Rapporten går även igenom regionala tillväxt- och inflationsförutsättningar, olika tillgångsslag och ger sin syn på framtida valutarörelser inklusive en djupdykning i den kinesiska yuanens framtid.

Investment Outlook ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera.
Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se 

För mer information kontakta:
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
+46 8 763 63 04
fredrik.oberg@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46(0)8 7639947, +46(0)706984858
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se