Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar vänder uppåt

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 63. Det är en uppgång med åtta enheter från förra månaden.
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på minus 0,08 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker till  4 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 72 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en uppgång med 5 procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser sjunker till 9 procent vilket är en nedgång från förra månadens 12 procent.
Andelen som tror på stillastående priser sjunker med två procentenheter till 13 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn stiger i november månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 63 vilket är 8 enheter högre än förra månaden.

- En stor och ökande majoritet tror på stigande priser. Statistik om fortsatta prisuppgångar och Riksbankens besked om fortsatt rekordlåg reporänta, verkar för närvarande väga tyngre än effekterna av amorteringskrav och ökat byggande när hushållen gör sin analys, säger Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på minus 0,08 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på minus 0,08 procent. Det är betydligt lägre än förra månaden då förväntningarna låg på minus 0,02 procent.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svara fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är 2 procentenheter färre än förra månaden.

- Riksbankens senaste besked att räntehöjningarna skjuts ännu längre in i framtiden har sannolikt minskat hushållens vilja att binda sina lån. Det är väntat och begripligt men kanske inte optimalt eftersom både de privatekonomiska och samhällsekonomiska riskerna ökar när så många hushåll bara har rörliga räntor på sina lån, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn  stiger i samtliga regioner utom i Svealand utom Stockholm.
Regionerna skiljer sig inte så mycket åt utan ligger i spannet 57 till 62. Störst är uppgången i Östra Götaland där Boprisindikatorn stiger med 5 enheter från 57 till 62, mätt som två månaders medelvärde. I Skåne och Västra Götaland stiger den med 3 enheter vardera, från 57 till 60 respektive från 55 till 58 . I Norrland  stiger indikatorn med två enheter från 55 till 57 och i Stockholm ökar den med en enhet från 57 till 58. Det är endast i Svealand utom Stockholm den sjunker från 62 till 61.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 25 oktober till 2 november.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

nov-16 okt-16 sep-16 aug-16 jul-16 jun-16 maj-16 apr-16 mars-16 feb-16 jan-16 dec-15
63 55 59 47 37 49 67 65 60 50 43 54

För mer information, kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Laurence Westerlund, Pressansvarig
070-763 86 27
laurence.westerlund@seb.se
Susanne Eliasson, privatekonomisk  analytiker                 
070-763 65 88
susanne.eliasson@seb.se
   

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 300 medarbetare. Den 30 september 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 851 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 758 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se