Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar vänder uppåt

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 47. Det är en uppgång med 10 enheter från förra månaden.
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på minus 0,01 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ökar till 4 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en uppgång med 4 procentenheter från förra månaden.
Andelen som tror på fallande priser sjunker till 14 procent vilket är en nedgång jämfört med förra månadens 20 procent.
Andelen som tror på stillastående priser ökar med två procentenheter till 18 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn stiger i augusti månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 47 vilket är 10 enheter högre än förra månaden.

  • Efter två månader med kraftiga nedgångar ser vi nu en betydande rekyl uppåt. Svängningarna illustrerar den osäkerhet som nu finns på bostadsmarknaden. Det finns tecken på en inbromsning men samtidigt finns de fundamentala prisdrivande faktorerna kvar, såsom låg ränta och ett lågt utbud i förhållande till efterfrågan. Det är ännu för tidigt att säga vilken av dessa faktorer som väger tyngst, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på minus 0,01 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på minus 0,01 procent. Det är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,04 procent.

  • Hushållen fortsätter att successivt skruva ned sina förväntningar på reporäntan. För första gången ser vi nu att hushållen i genomsnitt förväntar sig en reporänta som om ett år som ligger under noll. Möjligen börjar vi efter 1,5 år med minusräntor nu att vänja oss vid tanken, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svara fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet högre än förra månaden.

Boprisindikatorn stiger i Stockholm men är fortfarande lägst i landet
Boprisindikatorn stiger i Stockholm och Norrland  men faller i övriga regioner. Störst är uppgången i Norrland med 6 enheter från 41 till 47, mätt som två månaders medelvärde. I Stockholm stiger den med 2 enheter till 36. I Svealand  utom Stockholm faller den med 5 enheter från 46 till 41. I Östra Götaland är nedgången 3 enheter till 44  och  i Västra Götaland 4 enheter till 43.  I Skåne ligger Boprisindikatorn på 42 jämfört med förra månadens 43.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 juli till 3 augusti.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-16 jul-16 jun-16 maj-16 apr-16 mars-16 feb-16 jan-16 dec-15 nov-15 okt-15 sep-15
47 37 49 67 65 60 50 43 54 60 64 72

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
Jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Laurence Westerlund, Pressansvarig
08-763 8627

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 677 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 657 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se