Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar vänder nedåt

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 55. Det är en nedgång med fyra enheter från förra månaden. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på minus 0,02 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger till 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 67 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en nedgång med 3 procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 12 procent vilket är en uppgång från förra månadens 11 procent.
Andelen som tror på stillastående priser stiger med två procentenheter till 15 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn sjunker i oktober månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 55 vilket är 4 enheter lägre än förra månaden.

- Boprisförväntningarna är ganska höga men rör sig just nu utan tydlig riktning. Det är ännu för tidigt att utvärdera amorteringskravet och det slopade taket för att skjuta upp vinstskatten vid försäljningar. Det bidrar till osäkerheten. Det är fortfarande en stor majoritet som tror på stigande priser men de senaste två månadernas uppgång fortsatte inte, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på minus 0,02 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på minus 0,02 procent. Det är något högre än förra månaden då förväntningarna låg på minus 0,03 procent.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svara sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är 2 procentenheter fler än förra månaden.

- Det är positivt att fler överväger att binda räntan, även om ökningen sker från mycket låga nivåer. Den totala dominansen av rörliga räntor på lånen ökar sårbarheten i både hushålls- och samhällsekonomin. Fler än idag skulle ha nytta av att binda åtminstone någon del av sina lån på lite längre löptider, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn  stiger i samtliga regioner utom i Norrland.
Regionerna skiljer sig inte så mycket åt utan ligger i spannet 55 till 62. Störst är uppgången i Stockholm där Boprisindikatorn stiger med 7 enheter från 50 till 57, mätt som två månaders medelvärde. I Svealand utom Stockholm och Västra Götaland stiger den med 5 enheter vardera, från 57 till 62 respektive från 50 till 55 . I Skåne stiger indikatorn med tre enheter från 54 till 57 och i Östra Götaland ökar den med två enheter från 55 till 57. Det är endast i Norrland den sjunker från 56 till 55.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 september till 5 oktober.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

okt-16 sep-16 aug-16 jul-16 jun-16 maj-16 apr-16 mars-16 feb-16 jan-16 dec-15 nov-15
55 59 47 37 49 67 65 60 50 43 54 60

För mer information, kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
 Presskontakt
 Anna Helsén, Press & PR
 070-698 48 58
 anna.helsen@seb.se
SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 677 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 657 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se