Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar stiger ytterligare

Boprisindikatorn fortsätter uppåt för fjärde månaden i rad. Boprisindikatorn stiger med 2 enheter från förra månaden och ligger nu på 67. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,03 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker till 3 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 76 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med två procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är oförändrad och ligger kvar på förra månadens 9 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar med två procentenheter, till 10 procent. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för maj månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67 vilket är två enheter högre än förra månaden.

  • Förväntningarna blir allt högre och Boprisindikatorn närmar sig åter rekordnivåer. Hushållen noterar att det låga ränteläget och den stora bostadsbristen verkar bestå och de drar slutsatsen att bostadspriserna kommer att fortsätta uppåt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,03 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,03 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,09 procent.

Tre procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är tre procentenheter lägre än förra månaden.

  • Hushållen tror på en ännu lägre reporänta än förra månaden. När man tror att ränteläget kommer att fortsätta vara lågt en lång tid framöver, minskar också benägenheten att binda räntan, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner.
Synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna skiljer sig mellan de olika delarna av landet. Boprisindikatorn stiger mest i Norrland, från 59 till 67. I Stockholm stiger den med 1 enhet till 70 och i Västra Götaland också med 1 enhet till 71. I Skåne ligger Boprisindikatorn på 61 mot förra månadens 57. I Svealand utom Stockholm stiger den med 2 enheter till 60 och i Östra Götaland från 59 till 63.

Demoskop genomför på uppdrag av SEB varje månad sedan mars 2003 undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 april till 3 maj.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

maj-16 apr-16 mar-16 feb-16 jan-16 dec-15 nov-15 okt-15 sep-15 aug-15 juli-15 jun-15
67 65 60 50 43 54 60 64 72 67 67 66

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
jens.magnusson@seb.se
070-2102267
Presskontakt
Anna Helsén, Presschef
anna.helsen@seb.se
070-6984858
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 700 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 637 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer på www.sebgroup.se