Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar stiger kraftigt

Boprisindikatorn fortsätter uppåt andra månaden i rad. Boprisindikatorn stiger med 10 enheter från förra månaden och ligger nu på 60. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,03 procent om  ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på 5 procent, samma nivå tredje månaden i rad.

Av de tillfrågade hushållen svarar 71 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med sex enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar med fyra enheter, till 11 procent från förra månadens 15. Andelen som tror på stillastående priser sjunker till 12 procent, tre enheter lägre än  förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för mars månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 60 vilket är 10 enheter högre än förra månaden.

  • Det är en ovanligt stor uppgång. En viktig förklaring är den räntesänkning som Riksbanken genomförde i februari. Utsikterna om fortsatt extremt låga räntor verkar just nu väga tyngre än de politiska diskussionerna om t.ex. slopade ränteavdrag och hårdare amorteringskrav, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,03 procent om  ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,03 procent, vilket är betydligt lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,15 procent.

  • Ränteförväntningarna sjunker rejält. Hushållen ligger visserligen fortfarande högre än både Riksbankens och marknadens prognoser men det är tydligt att Riksbankens senaste räntesänkning har gjort intryck. Att hushållens förväntningar på reporäntan nu är rekordlåga är sannolikt en viktig förklaring till den stora uppgången i boprisförväntningarna, säger Jens Magnusson.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå tredje månaden i rad.

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner.
Synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna skiljer sig inte så mycket mellan de olika delarna av landet. I Skåne ligger Boprisindikatorn på 49 och i Norrland på 52 medan de övriga regionerna ligger mellan 55 och 59. Mest stiger den i Norrland och minst i Skåne. I Norrland stiger den med 16 enheter från 36 till 52. I Stockholm stiger den från 50 till 58, Stockholm utom Svealand från 50 till 55, I Västra Götaland från förra månadens 50 till 59. Boprisindikatorn stiger i Östra Götaland, från 48 till 56 och i Skåne, från 45 till 49.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 23 februari till 2 mars.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

mar-16 feb-16 jan-16 dec-15 nov-15 okt-15 sep-15 aug-15 juli-15 jun-15 maj-15 apr-15
60 50 43 54 60 64 72 67 67 66 65 67

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom Anna Helsén, Press & PR
070-210 22 67 070-698 48 58
jens.magnusson@seb.se anna.helsen@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se