Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar fortsätter att stiga

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 59. Det är en uppgång med 12 enheter från förra månaden.
Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på minus 0,03 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på 4 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 70 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en uppgång med 9 procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser sjunker till 11 procent vilket är en nedgång från förra månadens 14 procent.

Andelen som tror på stillastående priser minskar med fem procentenheter till 13 procent. Den sammantagna effekten blir att Boprisindikatorn stiger i september månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 59 vilket är 12 enheter högre än förra månaden.

  • Förväntningarna svänger nu snabbt från månad till månad vilket återspeglar en osäkerhet på bostadsmarknaden. Införandet av amorteringskravet och rapporter om lugnare prisutveckling sänkte förväntningarna under sommaren. Nu verkar de effekterna ha klingat av och vi har två månader i rad med relativt stora ökningar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på minus 0,03 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på minus 0,03 procent. Det är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på minus 0,01 procent.

  • Hushållen fortsätter att justera ned sina förväntningar på reporäntan och ligger nu för andra månaden i rad på minussidan. Det är fortfarande en bit kvar till Riksbankens egna prognoser men avståndet minskar, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svara fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma andel som förra månaden.

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner men ligger lägst i Stockholm och Västra Götaland.
Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner. Regionerna skiljer sig inte så mycket åt utan ligger i spannet 50 till 57. Störst är uppgången i Svealand utom Stockholm där Boprisindikatorn stiger med 16 enheter från 41 till 57, mätt som två månaders medelvärde. I Stockholm stiger den med 14 enheter till 50. I Norrland stiger den med 9 enheter från 47 till 56 och i Östra Götaland med 11 enheter till 55. I Västra Götaland ökar den med 7 enheter till 50 och i Skåne ligger  Boprisindikatorn på 54 jämfört med förra månadens 42.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 augusti till 7 september.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

sep-16 aug-16 jul-16 jun-16 maj-16 apr-16 mars-16 feb-16 jan-16 dec-15 nov-15 okt-15
59 47 37 49 67 65 60 50 43 54 60 64

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom Anna Helsén, Presschef
070-210 22 67 070-698 48 58
jens.magnusson@seb.se anna.helsen@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 677 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 657 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se