Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar fortsätter att falla

SEB:s Boprisindikator fortsätter att falla och ligger nu på 37. Det är en nedgång med hela 12 enheter från förra månaden. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,04 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor minskar till 3 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 57 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 6 procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 20 procent jämfört med förra månadens 14 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar med en procentenhet, till 16 procent. Den sammantagna effekten blir därför en fortsatt fallande Boprisindikator för juli månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 37 vilket är 12 enheter lägre än förra månaden.

- På två månader har boprisindikatorn fallit med 30 enheter och är nu på den lägsta nivån sedan mars 2013. Förra månaden infördes amorteringskravet och den här månaden har hushållen förmodligen även påverkats av en svängande börs och den osäkerhet som följde i spåren av Brexit-omröstningen. Man ska dock notera att det trots nedgången fortfarande är en klar majoritet som tror på stigande priser, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,04 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,04 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,09 procent.

Treprocent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter lägre än förra månaden.

Boprisindikatorn fortsätter att falla Stockholm, lägst bland alla regioner
Nedgången i Boprisindikatorn för de två senaste månaderna syns i alla regioner. Störst är nedgången i Norrland med 20 enheter från 61 till 41, mätt som två månaders medelvärde. I Stockholm och Svealand utom Stockholm faller den med 16 enheter. I Stockholm från 50 till 34 och i Svealand utom Stockholm från 62 till 46. I Östra Götaland är nedgången 15 enheter till 47 och i Västra Götaland med 13 enheter till 47. I Skåne ligger Boprisindikatorn på 43 mot förra månadens 56.

- Stockholm är nu den region som har de lägsta Boprisförväntningarna. Det är tvärtemot den generella bilden för de senaste 5 åren då Stockholm oftast legat i topp. Höga bostadspriser och en större känslighet för börsutvecklingen bidrar troligen till utvecklingen, säger Jens Magnusson.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 28 juni till 5 juli.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jul-16

 
jun-16 maj-16 apr-16 mars-16 feb-16 jan-16 dec-15 nov-15 okt-15 sep-15 aug-15
37 49 67 65 60 50 43 54 60 64 72 67

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67 jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, Press & PR
070-698 48 58 anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 mars 2016 uppgick koncernens balansomslutning till 2 700 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 637 miljarder kronor. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se