Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Fortsatt kraftig uppgång i hushållens boprisförväntningar

Boprisindikatorn fortsätter uppåt för tredje månaden i rad. Boprisindikatorn stiger med 5 enheter från förra månaden och ligger nu på 65. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,09 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger till 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 74 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med tre procentenheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar med två enheter, till 9 procent från förra månadens 11. Andelen som tror på stillastående priser ligger kvar på 12 procent, samma nivå som förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för april månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 65 vilket är fem enheter högre än förra månaden.

- Trots kommande amorteringskrav fortsätter prisförväntningarna att stiga. Avgörande är ett lågt utbud av bostäder och fortsatt låga räntor. Nu är nästan hela höstens nedgång återhämtad och de nya siffrorna eldar på diskussionen om ytterligare politiska åtgärder för att bromsa utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,09 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,09 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,03 procent.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet högre än förra månaden.

- Sannolikt har räntorna nu bottnat vilket återspeglas i hushållens ränteförväntningar. Fortfarande är dock de bundna räntorna mycket låga och sammantaget är det en bra tidpunkt för många hushåll att binda in dagens låga räntor. Mot den bakgrunden är det lite förvånande att så pass få överväger att binda sina räntor, säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn stiger i samtliga regioner.
Synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna skiljer sig nu åter mellan de olika delarna av landet. Boprisindikatorn stiger mest i Stockholm och Västra Götaland. I Stockholm stiger den med 11 enheter till 69 och i Västra Götaland med lika många enheter till 70. I Skåne ligger Boprisindikatorn på 57 mot förra månadens 49 och i Norrland på 59 mot förra månadens 52. Minst stiger den, med tre enheter, i Svealand utom Stockholm och Östra Götaland. I Svealand utom Stockholm till 58 och i Östra Götaland till 59.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 mars till 6 april.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

apr-16 mar-16 feb-16 jan-16 dec-15 nov-15 okt-15 sep-15 aug-15 juli-15 jun-15 maj-15
65 60 50 43 54 60 64 72 67 67 66 65

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom Anna Helsén, Press & PR
070-210 22 67 070-698 48 58
jens.magnusson@seb.se anna.helsen@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se