Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisförväntningarna vänder upp efter fyra månaders nedgång

Boprisindikatorn vänder uppåt efter att ha fallit fyra månader i rad. Boprisindikatorn stiger med 7 enheter från förra månaden och ligger nu på 50. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,15 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på samma nivå som förra månaden 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med fyra enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar med tre enheter, till 15 procent från förra månadens 18. Andelen som tror på stillastående priser stiger till 15 procent, 1 enhet högre än förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för februari månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 50 vilket är sju enheter högre än förra månaden.

  • Osäkerheten på bostadsmarknaden är stor vilket återspeglas i boprisindikatorn. Det är för tidigt att säga om trenden mot lägre förväntningar nu är bruten eller om det är en tillfällig rekyl, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,15 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,15 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,11 procent.

  • Hushållen fortsätter att ligga högre än Riksbankens prognoser för reporäntan. Förväntningarna stiger trots att Riksbanken håller dörren öppen för ytterligare sänkningar, säger Jens Magnusson.   

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Boprisindikatorn faller i Stockholm, Svealand utom Stockholm och Västra Götaland och stiger i övriga regioner

Synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna skiljer sig nu inte så mycket mellan de olika delarna av landet. Det är endast Norrland som avviker. I Norrland ligger Boprisindikatorn på 36 medan de övriga regionerna ligger mellan 45 och 50. Mest faller den i Stockholm och Svealand utom Stockholm från 55 till 50, och i Västra Götaland från förra månadens 54 till 50. Boprisindikatorn stiger i Östra Götaland, från 44 till 48,i Skåne, från 44 till 45 och i Norrland från 35 till 36.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 januari till 2 februari.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

feb-16 jan-16 dec-15 nov-15 okt-15 sep-15 aug-15 juli-15 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15
50 43 54 60 64 72 67 67 66 65 67 68

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom Anna Helsén, Press & PR
070-210 22 67 070-698 48 58
jens.magnusson@seb.se anna.helsen@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.