Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: 2016 inleds med stort fall i boprisförväntningarna

Trenden mot lägre boprisförväntningar håller i sig över årsskiftet.  För fjärde månaden i rad faller Boprisindikatorn rejält, den här gången med hela 11 enheter från förra månaden och ligger nu på 43. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor minskar med en procentenhet från förra månaden till 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med sex enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ökar med fem enheter, till 18 procent från förra månadens 13. Andelen som tror på stillastående priser stiger till 14 procent, 2 enheter högre än förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en fortsatt fallande Boprisindikator för januari månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 43 vilket är 11 enheter lägre än förra månaden.

- Det är en stor och snabb nedjustering av förväntningarna vi ser just nu. Månadens siffra (43) är den lägsta sedan juni 2013 och fallet från rekordnivåerna i höstas (72 i september) signalerar en lugnare prisutveckling på bostadsmarknaden framöver, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,11 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,18 procent.

- Hushållen tror på fortsatt låga räntor men förväntningarna fortsätter att ligga i intervallet 0,4 till 0,55 procentenheter över Riksbanken. Det är alltså inte en tro på snabbt stigande räntor som ligger bakom hushållens mer försiktiga boprisförväntningar, säger Jens Magnusson.  

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med en procentenhet från förra månaden.

Boprisindikatorn faller i samtliga regioner
Synen på bostadspriserna kan skilja sig mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn faller denna månad i samtliga regioner. Mest faller den i Norrland, från 49 till 35, och i Svealand utom Stockholm från förra månadens 63 till 55. Boprisindikatorn faller även i Skåne, från 51 till 44, i Stockholm, från 62 till 55, och i Västra Götaland från 61 till 54. Boprisindikatorn faller minst i Östra Götaland, från förra månadens 49 till 44.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 5 till 12 januari.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jan-16 dec-15 nov-15 okt-15 sep-15 aug-15 juli-15 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15
43 54 60 64 72 67 67 66 65 67 68 66

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom, 070-210 22 67 Anna Helsén, Press & PR, 070-698 48 58
jens.magnusson@seb.se anna.helsen@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 743 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 631 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.