Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Välkommen till Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 25 mars 2015

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma äger rum onsdagen den 25 mars 2015 kl 14.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv, onsdagen den 18 februari 2015. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 18 februari 2015.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 18 februari 2015.

Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2015


För mer information kontakta

Viveka Hirdman Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 8577, 070-5503500
Viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
 

 

 

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till
2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.