Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Välfärdsbarometer 2015: Sveriges Välfärdsindex lägst i Norden på elva av tolv områden

Sveriges samlade Välfärdsindex stiger något 2015 jämfört med 2014. Välfärdsindex ökar också i Norge och i Danmark men sjunker i Finland. På elva av tolv välfärdsområden noterar Sverige lägst Välfärdsindex i Norden.  Allra lägst ligger Sverige när det gäller stöd till arbetslösa att hitta ett nytt arbete. Särskilt lågt Välfärdsindex noteras också när det gäller a-kassan, pensionerna och äldreomsorgen.

Det enda område där Sverige inte ligger sist i Norden är ekonomiskt stöd till föräldrar. Det välfärdsområde som noterar högst betyg är tandvården.

- Sveriges låga betyg visar att det behövs en diskussion om både finansiering och förväntningar inom välfärdspolitiken. Det svaga förtroende svenskarna har för välfärdstjänsterna behöver inte betyda att svensk välfärd är sämst i Norden i absoluta mått, men det visar att svenskarnas förväntningar inte uppfylls, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

- Vi behöver prata om den långsiktiga finansieringen av välfärden och hur vi ska säkerställa tillräckliga resurser för att möta de krav, behov och förväntningar som finns både nu och i framtiden, fortsätter Jens Magnusson.

Lågt förtroende för äldreomsorgen

SEB:s rapport Välfärdsbarometern 2015 visar att äldreomsorgen är ett av de välfärdsområden som svenskarna hyser lägst förtroende för. Det finns också en utbredd pessimism om framtidens äldreomsorg för kommande generationer äldre. Hälften tror att deras generation kommer att få sämre äldreomsorg än deras föräldrageneration.

Äldreomsorgen sticker ut som det välfärdsområde där medborgarna både har lågt förtroende och tycker att det är särskilt viktigt med förbättringar. 57 procent pekar ut äldreomsorgen som ett område det är särskilt viktigt att satsa på. Bara skolan och sjukvården noterar högre tal.

Välfärdsbarometern om föräldraförsäkring, pensioner och omställning

SEB:s Välfärdsbarometer redovisar också aktuell opinion kring fler välfärdsområden:

  • Attityder angående föräldraförsäkringen: En majoritet, 55 procent, tycker att förslaget om en tredje öronmärkt pappamånad är bra och 51 procent tror det ger mer jämställda löner och pensioner.
  • Önskemål om pensionsålder: Trenden sedan 2008 med stigande önskad och förväntad pensionsålder har avstannat. 2015 vill svenska folket i genomsnitt gå i pension vid 63,5 års ålder men förväntar sig att faktiskt göra det vid 66,4 år.
  • Förväntningar om omställning: Tre av tio tror att de skulle ha svårt att få ett nytt jobb på motsvarande nivå om de förlorar sitt nuvarande arbete. Störst risk att förlora arbetet och störst svårigheter att få ett nytt jobb upplever arbetare, låginkomsttagare och de med enbart gymnasieutbildning.

SEB: s Välfärdsindex
SEB: s Välfärdsindex bygger på tolv olika frågor om tilltron till välfärdstjänster och trygghetssystem. Svaren vägs sedan ihop till ett index som kan variera mellan 0 och 100. Syftet med SEB:s Välfärdsindex är att med en siffra fånga attityderna kring de mest centrala delarna i vårt välfärdssystem. Frågorna fångar om man känner sig trygg med att få tandvård, sjukvård, utbildning samt barn- och äldreomsorg av hög kvalitet. Frågorna om socialförsäkringarna och andra transfereringar tar reda på om man känner sig trygg med att få det ekonomiska stöd man behöver vid arbetslöshet, föräldraledighet, pensionering eller sjukdom.

Undersökningen bygger på 1000 genomförda telefonintervjuer i Sverige och 500 telefonintervjuer i respektive land, Danmark, Finland och Norge.

Välfärdsindex 2015 (jämförelse med 2014 i parentes):

Sverige 49 (+1)
Norge 59 (+2)
Danmark 59 (+1)
Finland 57 (-2)


Hela Välfärdsbarometern 2015 finns på: www.sebgroup.se

För mer information, kontakta:

Jens Magnusson, Privatekonom SEB
08-676 91 18, 070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt

Claes Eliasson
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 979 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 832 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.