Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s tredje kvartal 2015: Rörelseresultat 4,3 miljarder kronor (6,7)

Jämförelser mellan kvartalen påverkas av en engångspost i tredje kvartalet 2014 då aktier i MasterCard Inc. såldes till en vinst på 1 321 miljarder kronor, före skatt.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

  • I det rådande ekonomiska läget var våra kunder försiktiga. De avstod från nya investeringar och ökade istället efterfrågan på riskhanteringstjänster.
  • De säsongsmässiga effekterna i ett vanligt tredje kvartal var extra tydliga i år.
  • Vi fortsatte att stärka balansräkningen för att säkra vår långsiktiga roll att stödja alla våra kunder.
  • Vår kärnprimärkapitalrelation på 17,8 procent ligger över myndighetskravet.  

Rörelseintäkterna i det tredje kvartalet uppgick till 10,1 miljarder kronor att jämföra med tredje kvartalet 2014 då rörelseintäkterna var 12,7 miljarder kronor, inklusive engångsposten. Rörelsekostnaderna minskade med 1 procent till 5,5 miljarder kronor. Rörelseresultatet i det tredje kvartalet uppgick till 4,3 miljarder kronor (6,7).

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 256 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 7 baspunkter.

Räntabiliteten i kvartalet uppgick till 10,1 procent medan kärnprimärkapitalrelationen stärktes till 17,8 procent.

Likviditetstäckningsgraden var 116 procent och likviditetsreserven uppgick till 486 miljarder kronor.  

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/presentations/interim/pressconference_2015_Q3.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/factbook/2015_Q3_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 743 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 631 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.