Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2015: Börs och bostäder drar hushållens förmögenhet i olika riktningar

De svenska hushållens nettoförmögenhet steg med 122 miljarder kronor till 12 385 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2015. Orsaken är de stigande fastighetstillgångarna som mer än uppväger nedgången i aktietillgångarna. Tillgångarna stiger dock långsammare än skulderna vilket gör att skuldkvoten stiger till 22 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det tredje kvartalet till 12 385 miljarder kronor vilket är en uppgång med 122 miljarder kronor eller 1 procent. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet ökade till 15 829 miljarder kronor vid utgången av det tredje kvartalet. Hushållen nysparade 67 miljarder kronor under det senaste kvartalet, varav kontosparande  och tjänstepensioner stod för de största delarna, 24 respektive 35 miljarder kronor.

- Hushållens nettoförmögenhet fortsätter att öka men takten de senaste två kvartalen är avsevärt lägre än tidigare. Dessutom växer skulderna i snabbare takt än tillgångarna och skuldkvoten ökar. Stigande bostadsvärden förklarar uppgången av hushållens förmögenhet men också av skulderna eftersom större lån behövs för att finansiera de stigande priserna.  Eftersom bostadstillgångarna överstiger bostadsskulderna blir dock nettoeffekten av stigande bostadspriser positiv för hushållens förmögenhet, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under tredje kvartalet ökade hushållens skulder med 1,7 procent vilket kan jämföras med 1,3 procent motsvarande kvartal 2014. Årstakten är nu uppe på 6,9 procent, vilket är en ökning från 5,2 procent för ett år sedan. Det bör noteras att det kommande amorteringskravet på nya bostadslån aviserades av regeringen under det tredje kvartalet. Detta besked verkar inte ha fått några större omedelbara effekter på skuldsättningen men blir en viktig faktor att följa under kommande kvartal.

- Det tredje kvartalet följer samma mönster som andra kvartalet när det gäller tillgångssidan. Skakiga börser och låga räntor gör att hushållens aktie- och räntetillgångar utvecklas svagt men det kompenseras av stigande fastighetstillgångar och nettot blir en ökande tillgångssida, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, tredje kvartalet 2015, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  12 385
Varav tillgångar 15 829
Varav skulder - 3 444

Förändring nettoförmögenhet +122
Varav tillgångar +179
Varav skulder -57
Värdeförändring räntetillgångar -6
Värdeförändring aktietillgångar -84
Värdeförändring fastighetstillgångar +269
       Varav nysparande +67

Fördelning av hushållens tillgångar, tredje kvartalet 2015

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 3 491 -0,2
Aktierelaterat 4 866 -1,7
Bostäder 7 471 +3,7

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández,
ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-786 90 12
americo.fernandez@seb.se

 
Presskontakt
Anna Helsén
08-763 9947, 070-698 48 58
anna.helsen@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 743 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 631 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.