Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2015: Rekordstarkt kvartal ger ny toppnotering för hushållens förmögenhet

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade under första kvartalet med rekordhöga 1 017 miljarder kronor till 13 129 miljarder kronor vilket är den högsta nivån någonsin. Skuldkvoten, mätt som  hushållens skulder i förhållande till tillgångar, fortsätter att sjunka och ligger nu på ca 20 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det fjärde kvartalet till 13 129 miljarder kronor och når därmed en ny högsta nivå. Värdet på hushållens bruttotillgångar ökade med 1 062 miljarder kronor eller 6,9 procent. Hushållens nysparande uppgick till 61 miljarder kronor under det första kvartalet, varav traditionella försäkringar och fondförsäkringar tillsammans stod för den största delen, 42 miljarder kronor, och fondsparande för 24 miljarder.

- Årets första kvartal tog vid där utvecklingen för 2014 slutade. En stark börs, fortsatt stigande bostadspriser och det största nysparandet för ett första kvartal sedan finanskrisens inledning, ger än en gång nya rekordnivåer för hushållens tillgångar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Även hushållens upplåning fortsätter att öka. Under första kvartalet var ökningen 1,4 procent vilket kan jämföras med 1,0 procent motsvarande kvartal 2014. Årstakten var 6,0 procent, vilket är en ökning från 4,7  procent för ett år sedan. Skuldkvoten, definierad som skulderna som andel av tillgångarna, uppgår till strax över 20 procent.

- Hushållens skuldsättning accelerar och den är viktig att bevaka. Men samtidigt som skulderna stiger så stiger tillgångarna ännu snabbare och därför faller skuldkvoten. Sparbarometern ger därmed en viktig nyansering till den diskussion som förs om hushållens höga skuldsättning, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, första kvartalet 2015, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  13 129
Varav tillgångar 16 443
Varav skulder  -3 314
Förändring nettoförmögenhet 1 017
Varav tillgångar 1 062
Varav skulder - 45
Nysparande 61
Värdeförändring direktägda aktier  281
Värdeförändring bostäder 225
Värdeförändring övrigt 495

Fördelning av hushållens tillgångar, 2015-03-31

  Totala tillgångar, Mdr   
Ränterelaterat  4 061 + 2,5
Aktierelaterat 5 658 + 15
Bostäder 6 724 + 3,5

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
08-786 90 12, 070-739 21 59
americo.fernandez@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se