Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2014: Stigande börs och bostadsvärden ger ny rekord-förmögenhet

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 562 miljarder kronor till den nya rekordnivån 12 187 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2014. Under helåret 2014 ökade nettoförmögenheten med cirka 16 procent. Skuldkvoten, mätt som  hushållens skulder i förhållande till tillgångar, fortsätter att sjunka och ligger nu på 21 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det fjärde kvartalet till 12 187 miljarder kronor och når därmed åter ny högsta nivå. Värdet på hushållens bruttotillgångar ökade med 610 miljarder kronor eller cirka 4,1 procent. Hushållens nysparande uppgick till 65 miljarder kronor under det fjärde kvartalet, varav premiepensionsinsättningen stod för den största delen, 36 miljarder kronor.

- 2014 var ett rekordår både för nysparande och den samlade förmögenheten. Ett bra börsklimat, stigande bostadsvärden och låga räntor har stimulerat nysparandet och lett till att hushållens bruttoförmögenhet nu har passerat milstolpen 15 000 miljarder kronor, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Även hushållens upplåning fortsätter att öka. Under fjärde kvartalet var ökningen 1,5 procent vilket kan jämföras med 1,1 procent motsvarande kvartal 2013. Årstakten var 5,6 procent, vilket är en ökning från 4,6 procent för ett år sedan. Skuldkvoten, definierad som skulderna som andel av tillgångarna, uppgår till 21,1 procent.

- Hushållens skulder fortsätter att öka i allt snabbare takt. Det är framförallt de stigande bostadspriserna som driver utvecklingen som i vissa delar är oroande. Samtidigt fortsätter skulderna som andel av tillgångarna att minska och i ett längre tidsperspektiv är skuldökningstakten ganska låg, säger Jens Magnusson.
             
Hushållens tillgångar och skulder, fjärde kvartalet 2014, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  12 187
Varav tillgångar 15 455
Varav skulder - 3 268

 
Förändring nettoförmögenhet 562
Varav tillgångar 610
Varav skulder - 48
Nysparande 65
Värdeförändring direktägda aktier 111
Värdeförändring bostäder 129
Värdeförändring övrigt 305

Fördelning av hushållens tillgångar, 2014-12-31

  Totala tillgångar, Mdr  
Ränterelaterat 3 959 + 2,1
Aktierelaterat 4 927 + 8,8
Bostäder 6 569 + 2,0

För mer information kontakta

Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández,
ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
08-786 90 12, 070-739 21 59
americo.fernandez@seb.se

 
Presskontakt
Claes Eliasson
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.