Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2015: Fallande börser minskar hushållens förmögenhet

De svenska hushållens nettoförmögenhet minskade med 149 miljarder kronor till 12 923 miljarder kronor under det andra kvartalet 2015. Den huvudsakliga  orsaken var de fallande börserna. Skuldkvoten, mätt som hushållens skulder i förhållande till tillgångar, vänder nu upp till 20,7 procent efter 11 raka kvartal med nedåtgående trend. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet minskade under det andra kvartalet till 12 923 miljarder kronor vilket är en nedgång med 149 miljarder kronor eller cirka 1 procent. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet minskar för första gången sedan hösten 2011 och uppgår till 16 304 miljarder kronor vid utgången av det andra kvartalet. Hushållen nysparade 99 miljarder kronor under det senaste kvartalet, varav kontosparande  stod för den största delen, 75 miljarder kronor.
 
- En lång period av stigande förmögenheter hos hushållen är nu bruten. Nedgången i aktierelaterade tillgångar i kombination med fortsatt stigande skulder gör att nettoförmögenheten vänder ner och skuldkvoten vänder upp. Att hushållens största tillgång, bostäderna, fortsatte att stiga i värde räckte inte för att kompensera den övriga utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under andra kvartalet var ökade hushållens skulder med 2,1 procent vilket kan jämföras med 1,6 procent motsvarande kvartal 2014. Årstakten är nu uppe på 6,4 procent, vilket är en ökning från 5 procent för ett år sedan. Det bör noteras att det kommande amorteringskravet på nya bolån aviserades av regeringen först under det tredje kvartalet och alltså inte påverkar de siffror som redovisas här.
 
- Samtidigt som aktietillgångarna sjunkit i värde har nysparandet ökat till en ny rekordnivå. Sammantaget sparades 99 miljarder kronor vilket är den högsta noteringen i Sparbarometerns 20-åriga historia. En effekt av det osäkra börsläget är också att en stor majoritet av nysparandet hamnar på vanliga bankkonton, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet 2015, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  12 923
Varav tillgångar 16 304
Varav skulder - 3 381

 
Förändring nettoförmögenhet -149
Varav tillgångar -81
Varav skulder -68
Nysparande 99
Värdeförändring direktägda aktier -152
Värdeförändring bostäder 220
Värdeförändring övrigt -247

Fördelning av hushållens tillgångar, andra kvartalet 2015

  Totala tillgångar, Mdr  
Ränterelaterat 4 117 +1,4
Aktierelaterat 5 265 -6,3
Bostäder 6 922 +3,3

För mer information kontakta

Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

 

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-786 90 12
americo.fernandez@seb.se

Presskontakt
Claes Eliasson
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se