Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s första kvartal 2015: Rörelseresultat 5,8 miljarder kronor (4,9)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

  • Vi verkar i exceptionella tider, där negativa räntor har vänt upp och ner på ekonomiska sanningar. Det påverkar kundernas beteende. Även under dessa förhållanden ledde vår väldiversifierade affärsmix till att rörelseresultatet ökade.
  • Marknadsläget med hög volatilitet och stigande börskurser manar till försiktighet. Kundernas efterfrågan på säkrings- och riskhanteringslösningar samt långsiktigt sparande ökade under kvartalet. 

Kvartalets rörelseintäkter uppgick till 11,6 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Rörelsekostnaderna ökade med 4 procent till 5,6 miljarder kronor som en följd av redan kända ökade pensionskostnader och valutakurseffekter. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5,8 miljarder kronor, vilket var 19 procent högre än det första kvartalet 2014.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 188 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 5 baspunkter.

Räntabiliteten i kvartalet uppgick till 13,8 procent. Kärnprimärkapitalrelationen stärktes till 16,6 procent.

Likviditetstäckningsgraden var 124 procent. Likviditetsreserven uppgick till 569 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 773 miljarder kronor.

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/presentations/interim/pressconference_2015_Q1.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/factbook/2015_Q1_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 979 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 832 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.