Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsrapportering för 2014 publicerad

SEB:s årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på www.sebgroup.com/sv tillsammans med rapporten Capital Adequacy and Risk Management (Pelare 3) (på engelska). Även SEB:s hållbarhetsrapport (på engelska) och årsöversikt finns tillgängliga på bankens webbsida.    

Hämta Årsredovisningen för 2014 här:
http://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

Hämta Capital Adequacy and Risk Management (Pelare 3) för 2014 här:
http://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/kapitaltackningsrapport

Hämta Hållbarhetsrapporten för 2014 här:
http://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet/sa-har-arbetar-vi/annual-reporting

För ytterligare information, kontakta


Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv