Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s andra kvartal 2015: Rörelseresultat 5,3 miljarder kronor (5,3)

Som angivits i SEB:s pressmeddelande den 5 maj 2015 ingår en negativ engångspost på 902 Mkr i resultatet för det andra kvartalet då Högsta domstolen i Schweiz avslog SEB:s ansökan om återbetalning av källskatt för åren 2006 till 2008.

Det bokförda rörelseresultatet i det andra kvartalet uppgick till 5,3 miljarder kronor (5,3 miljarder andra kvartalet 2014). Exklusive engångsposten skulle rörelseintäkterna för det andra kvartalet varit 12,0 miljarder kronor, upp 8 procent jämfört med det andra kvartalet 2014.  Rörelseresultatet skulle ha blivit 6,2 mdr kr, en ökning med 17 procent jämfört med det andra kvartalet 2014, och räntabiliteten 14,8 procent. 

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

- De senaste åren har vi breddat vår plattform och därmed stärkt vår företagsverksamhet i Norden och Tyskland.  Med vår diversifierade affärsmix och starka balansräkning, kan vi fortsätta stödja och växa med våra kunder.
- Kunderna var mycket aktiva i det exceptionella marknadsläget, bland annat har företagen och institutionerna i allt större utsträckning efterfrågat riskhanteringsprodukter.
- Vi fortsatte att generera kapital och kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,2 procent.  

I det andra kvartalet uppgick de bokförda rörelseintäkterna till 11,1 miljarder kronor.  Rörelsekostnaderna ökade med 2 procent till 5,6 miljarder kronor till följd av redan kända högre pensionskostnader och negativa valutaeffekter.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 220 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 6 baspunkter.

Räntabiliteten i kvartalet uppgick till 12,0 procent. Kärnprimärkapitalrelationen stärktes till 17,2 procent.

Likviditetstäckningsgraden var 123 procent och likviditetsreserven uppgick till 462 miljarder kronor.  

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/presentations/interim/pressconference_2015_Q2.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/factbook/2015_Q2_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations, 08-763 83 19; 073-521 02 66
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.