Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Stor nedgång i boprisförväntningarna - Boprisindikatorn faller till årslägsta

Trenden mot lägre boprisförväntningar blir allt tydligare. För tredje månaden i rad faller Boprisindikatorn rejält, den här gången med 6 enheter från förra månaden och ligger nu på 54. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,18 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ökar med 2 procentenheter från förra månaden, till 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 67 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 5 enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ökar med en enhet, till 13 procent från förra månadens 12. Andelen som tror på stillastående priser stiger till 12 procent, 2 enheter högre än förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en fortsatt fallande Boprisindikator för december månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 54 vilket är 6 enheter lägre än förra månaden.

  • Trenden mot lägre boprisförväntningar blir allt tydligare. På tre månader har Boprisindikatorn sjunkit med 18 enheter och rört sig från rekordnivån 72 i september till årslägsta 54 i december. Den lägre förväntansbilden kommer antagligen att påverka den faktiska prisutvecklingen i en lugnare riktning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,18 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,18 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,16 procent.

  • Det är en ökning för andra månaden i rad och hushållen delar uppenbarligen inte Riksbankens syn på utvecklingen. Riksbanken signalerade nyligen att ingen räntehöjning kommer att ske förrän 2017 men hushållen räknar med tidigare höjningar än så, säger Jens Magnusson.  

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 enheter från förra månaden.

Boprisindikatorn faller i samtliga regioner
Synen på bostadspriserna kan skilja sig mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn faller den här månaden i samtliga regioner. Mest faller den i Stockholm, från 69 till 62, och i Östra Götaland från förra månadens 56 till 49. Boprisindikatorn faller även i Skåne, från 56 till 51, i Västra Götaland, från 66 till 61, och i Norrland från 55 till 49. Boprisindikatorn faller minst i Svealand utom Stockholm, från förra månadens 65 till 63.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 24 november till 2 december.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

dec-15 nov-15 okt-15 sep-15 aug-15 juli-15 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15
54 60 64 72 67 67 66 65 67 68 66 59

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom Anna Helsén, Press & PR
070-210 22 67 070-698 48 58
jens.magnusson@seb.se anna.helsen@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 743 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 631 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.