Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Stabil optimism hos Sveriges finanschefer - Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB CFO-index för oktober stiger något till 55,9 från 55,6 i mars och 54,2 för ett år sedan. Finanscheferna säger att de har för avsikt att öka sitt strategiska fokus på Norden, sannolikt på grund av ljusare tillväxtutsikter här i förhållande till andra marknader såsom Kina. Enkätresultaten visar också en större vilja att investera i Sverige.

Indexet syftar till spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och bygger på fyra delar: affärsklimat, finansiell styrka, utlåningsvilja hos banker och finansinstitut samt motpartsrisker. Övriga huvudpunkter i undersökningen är:

Bra förutsättningar för upplåning och företagsaffärer. Finanscheferna säger att banker och andra finansinstitut fortsätter vara villiga att låna ut till sina företagskunder. De säger också att trots mycket aktivitet den senaste tiden, är de fortfarande relativt positivt inställda till klimatet för företagsaffärer i Sverige.

Den globala turbulensen på finansmarknaderna har hittills inte haft negativ påverkan på företagens kassaflöden. Dock säger flertalet finanschefer att utmaningarna sannolikt ökar framöver. Många finanschefer säger att de fortsätter vara fokuserade på kostnadsbesparingar trots de senaste årens hårda arbete inom detta område. Alltfler finanschefer säger att orderingången framåt är ett osäkerhetsmoment, att de tror det blir svårare att höja priserna samt att de är oroade av den osäkra makromiljön. Allt som allt tyder finanschefernas svar på att inflationen varken kommer få stort stöd av prishöjningar eller löneökningar framöver.

Negativa räntor bekymrar inte. Enkätsvaren visar att finanscheferna har fortsatt tilltro till den egna finansiella styrkan, med gott om finansiella reserver och ett sunt kassaflöde. De flesta har varit opåverkade av den nuvarande situationen med negativa räntor i Sverige även om ett intresse för utökad riskhantering framkommer utifrån svaren på olika frågor i enkäten.

- Ökat förtroende för Sverige bland finanscheferna bådar gott för näringslivets kortsiktiga utsikter. Finanscheferna på landets största företag säger att de står på en sund ekonomisk grund. De visar förnyad optimism om Norden. Och de är överraskande opåverkade av negativa räntor. Men de visar mer oro för potentialen att öka orderingången och en allt hårdare konkurrens, vilket leder till fortsatta kostnadsbesparingar och en ovilja att nyanställa, säger Karl Steiner, Seniorstrateg på SEB.

- Undersökningen visar på ett gott näringslivsklimat i Sverige och aktiviteten med företagsaffärer bör förbli livlig. Även om det finns mindre intresse att expandera i Asien, så finns en ökad preferens för att investera i Sverige, och även i USA. Men på grund av flera osäkerhetsmoment i omvärlden tyder svaren i undersökningen på att företagen är fortsatt försiktiga med att göra betydande investeringar i ny kapacitet och nya geografiska marknader, trots goda kassaflöden och bankernas vilja att finansiera, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

Metod: Undersökningen genomfördes i september och bestod av totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut. Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.

För mer information kontakta
Karl Steiner, senior ekonom SEB
+46- 70- 332 31 04 karl.steiner@seb.se

Henrik Nilsson, Partner, Deloitte
+46-73- 397 11 02, henilsson@deloitte.se
Presskontakt
Anna Helsén, Press chef SEB
+46 70 698  48 58, anna.helsen@seb.se

Christer Ahlgren, counselor, Clients & Markets, Deloitte
+46 708 14 23 20, christer.ahlgren@deloitte.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780  miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se