Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB slutför försäljning av tysk fastighetsförvaltningsverksamhet

SEB har slutfört försäljningen av SEB Asset Management AG, inklusive dotterbolaget SEB Investment GmbH, till Savills plc, i enlighet med det avtal som offentliggjordes den 19 mars 2015. Köpeskillingen, upp till 21,5 miljoner euro, betalas i två omgångar. Försäljningen omfattar förvaltningstillgångar uppgående till ca 10 miljarder euro. Transaktionen får ingen väsentlig påverkan på SEB:s vinst och kapitaltäckning före allokering av goodwill om 187 miljoner kronor.
  
  
För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08 763 8577, 070 550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
  
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations
08 763 8319, 073 521 0266
jonas.soderberg@seb.se


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.