Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB slutför försäljning av tysk fastighetsförvaltningsverksamhet

SEB har slutfört försäljningen av SEB Asset Management AG, inklusive dotterbolaget SEB Investment GmbH, till Savills plc, i enlighet med det avtal som offentliggjordes den 19 mars 2015. Köpeskillingen, upp till 21,5 miljoner euro, betalas i två omgångar. Försäljningen omfattar förvaltningstillgångar uppgående till ca 10 miljarder euro. Transaktionen får ingen väsentlig påverkan på SEB:s vinst och kapitaltäckning före allokering av goodwill om 187 miljoner kronor.
  
  
För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08 763 8577, 070 550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
  
Jonas Söderberg, Chef Investor Relations
08 763 8319, 073 521 0266
jonas.soderberg@seb.se


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.