Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Slopat amorteringskrav påverkade inte boprisförväntningarna

Hushållens förväntningar på bostadspriser backar ytterligare något till 65 från förra månadens nivå på 67. Detta trots att många förväntat sig en uppgång när amorteringskravet läggs på is tills vidare. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om  ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker från 7 till 4 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 73 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 4 procentenheter från förra månadens 77. Andelen som tror på fallande priser minskar också, från förra månadens 10 procent till 8 procent, och den sammantagna effekten blir därför en svag tillbakagång i den sammantagna Boprisindikatorn för andra månaden i rad. Andelen som tror på stillastående priser ökar med 3 procentenheter till 12.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 65, två enheter lägre än förra månaden.

  • När Finansinspektionen meddelade att planerna på ett amorteringskrav läggs på is, förväntade sig många att boprisförväntningarna skulle dra iväg uppåt. Nu ser vi att de i stället dämpats något även om nivån fortfarande är mycket hög, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,28 procent, samma nivå som förra månaden.

  • Det är första gången under det senaste halvåret som inte förväntningarna på reporäntan faller. Hushållen kan ha påverkats av Riksbankens överraskande beslut att lämna räntan oförändrad i april och dragit slutsatsen att det nu är slutsänkt, säger Jens Magnusson.   

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med tre enheter från förra månadens sju procent.

Boprisindikatorn ökar mest i Stockholm och Östra Götaland och faller i Skåne och Svealand exklusive Stockholm

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Östra Götaland från förra månadens 60 till 65. I Stockholm ökar den från 79 till 82, i Norrland ökar den från 67 till 69 och i Västra Götaland ökar den från 64 till 65. I Skåne faller den med 8 enheter från 59 till 51 och i Svealand (exkl. Stockholm) med en enhet från 71 till 70.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 28 april till 6 maj.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14 okt14 sep-14 aug-14 jul-14 jun-14 maj-14
65 67 68 66 59 54 57 59 64 62 64 56 60

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom Claes Eliasson, Press & PR
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se