Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer fastighetsförvaltningsverksamheten i Tyskland

SEB har tecknat avtal om att sälja sin tyska fastighetsförvaltningsverksamhet, SEB Asset Management AG, inklusive dotterbolaget SEB Investment GmbH, till Savills plc för upp till 21,5 miljoner euro kontant.

SEB Asset Management AG har 148 medarbetare och förvaltar på uppdrag av investerare fastigheter värda cirka 10 miljarder euro. Det är ett globalt fastighetsbestånd, men med betoning på Europa och Asien. Verksamheten i SEB Asset Management AG kommer att efter försäljningen kombineras med verksamheten i Savills befintliga förvaltningsbolag Cordea Savills.

Fredrik Boheman, chef för SEB i Tyskland och ordförande i SEB Assets Management AG, kommenterar:

- SEB Asset Management har under senare år gjort en fundamental ompositionering av verksamheten till följd av ändrade marknadsförhållanden. Cordea Savills är en erfaren fastighetsförvaltare med global räckvidd. De kommer att fortsätta avvecklingen och likvideringen av de öppna fastighetsfonderna, inklusive SEB ImmoInvest.

Transaktionen får ingen väsentlig påverkan på SEB:s vinst och kapitaltäckning, med reservation för allokering av goodwill.

Försäljningen är villkorad av myndighetstillstånd och förväntas slutföras runt halvårsskiftet 2015.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
08 763 8577, 070 550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Jonas Söderberg, Chef Investor Relations
08 763 8319, 073 521 0266
jonas.soderberg@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.