Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB presenterar Eastern European Outlook

Baltikum och Polen/Centraleuropa har hittills visat god ekonomisk motståndskraft mot den rysk-ukrainska konflikten och rysk ekonomisk svaghet/livsmedelssanktioner. Huvudskälet är stöttande privat konsumtion till följd av goda realinkomster för hushållen. Men klarar regionen av accentuerade påfrestningar i form av en stundande recession i Ryssland och fortsatt BNP-fall i Ukraina - och stabiliseras konfliktländernas valutor efter de rejäla deprecieringarna? Hur länge består den geopolitiska osäkerheten och hur påverkar den företagens investeringsvilja i och utanför konfliktområdet? Och vad betyder oljeprisraset och de ljusnande tillväxtutsikterna i eurozonen?

Står Ukraina och Ryssland inför statsfinansiella kollapser? Räcker de nya internationella stödlånen till Ukraina för att undanröja risken för betalningsinställelse och är de ryska finansiella reserverna tillräckligt starka? En särskild temaartikel belyser de ryska finanserna.

Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa, som ges ut av SEB Ekonomisk Analys. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och publiceras två gånger per år.

Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook och ansvarig för Baltikum- och Polenanalysen, samt Andreas Johnson, ansvarig för Ryssland och Ukraina.

Tid: Onsdagen den 25 mars 2015 kl 10.00
Plats: SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm


Välkomna!

För mer information: Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26
Presskontakt: Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se 070-698 48 58

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.