Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Pension och Försäkring fördelar överskott till pensionssparare

SEB Pension och Försäkring AB har beslutat att fördela ut extra ränta till kunder med traditionell försäkring.  Det är främst börsutvecklingen och förmågan att förvalta kapitalet som gjort det möjligt att fördela drygt 600 miljoner kronor* till pensionsspararna. SEB Pension och Försäkring AB kommer att öppna för nysparande i traditionell försäkring under 2015.

- Vi har varit framgångsrika i vår kapitalförvaltning och i samband med att vi nu åter öppnar bolaget för nysparande vill vi säkerställa att de kunder som varit med och bidragit till överskottet även får ta del av det, säger Peter Dahlgren, chef Pension & Försäkring på SEB.

Kunderna kommer i snitt att få 10-13 procent* av sitt kapital i extra ränta, vilket läggs till återbäringsdelen i försäkringen per den 1 juni 2015. I samband med detta justeras återbäringsräntan från 7 till 4 procent, före skatt och avgifter.

Bolaget har per den sista mars en KOVÅ-grad** på 118 procent för tjänstepension och 121 för övrig samt totalt förvaltat kapital på 7,3 miljarder kronor. Avkastningen i portföljerna under 2014 var 14,3 respektive 15,1 procent och per den sista mars 2015, 4,1 respektive 4,3 procent. Snittavkastningen åren 2010-2014 var 7,1 respektive 7,9 procent.

*Dessa siffror är beräknade på tillgångsvärden per 31 mars och det slutgiltiga beloppen bestäms av tillgångsvärdena vid 30 april.

** KOVÅ-graden (Kollektivt ofördelad villkorad återbäring) visar skillnaden mellan verksamhetens samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värde.

För mer information, kontakta Presskontakt
Peter Dahlgren, Chef Pension & Försäkring SEB Claes Eliasson, Kommunikationschef
08-676 90 92 076-396 53 19
peter.dahlgren@seb.se   claes.eliasson@seb.se