Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Kundanpassad organisation

Från och med årsskiftet kommer SEB:s divisioner ta sin utgångspunkt i kundsegment:

Division Stora företag & Finansiella institutioner kommer att, utöver nuvarande verksamhet inom Merchant Banking, även omfatta Asset Management Sales som idag är en del av division Kapitalförvaltning. Johan Torgeby, idag co-head för Merchant Banking, blir ansvarig för segmentet stora företag och Joachim Alpen, idag co-head för Merchant Banking, blir ansvarig för finansiella institutioner. Joachim Alpen och Johan Torgeby kommer fortsatt att vara co-heads för divisionen.

Division Företag & Privatkunder kommer att betjäna små och medelstora företag och privatkunder. Här ingår också Private Banking som ett eget segment. Christoffer Malmer, nuvarande chef för division Kapitalförvaltning och Mats Torstendahl, nuvarande chef för division Kontorsrörelsen, har utsetts att gemensamt leda divisionen som co-heads. Christoffer Malmer kommer att över tid vara ansvarig för alla privatkunder och Mats Torstendahl för företagssegmentet inom divisionen.

Division Liv & Investment Management  kommer att omfatta nuvarande division Liv samt Investment Management som idag är en del av division Kapitalförvaltning. Peter Dahlgren, idag chef division Liv, har utsetts till chef.

Division Baltikum fortsätter i sin nuvarande form med Riho Unt som chef.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör
+46 (0) 70 550 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
 
Jonas Söderberg, chef Investor Relations
+46 (0) 73 521 02 66
jonas.soderberg@seb.se

 
 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 743 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 631 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.