Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Kraftig nedgång i hushållens boprisförväntningar

Hushållens förväntningar på bostadspriserna faller och ligger nu på 64 vilket är en nedgång med 8 enheter från föregående månad. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor minskar med 2 enheter från förra månaden, till 4 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 74 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 6 enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ökar med två enheter, till 10 procent från förra månadens 8. Andelen som tror på stillastående priser stiger med tre enheter och ligger nu på 10 procent. Den sammantagna effekten blir därför en fallande Boprisindikator för oktober månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 64 vilket är åtta enheter lägre än förra månaden.

- Inte sedan december 2012 har boprisindikatorn sjunkit så mycket en enskild månad. Lägre förväntningar är goda nyheter för alla som oroar sig för en överhettad bostadsmarknad. I ett längre perspektiv är nivån dock fortfarande hög och det återstår att se om detta är en tillfällig sättning eller början på en ny trend, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,11 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,19 procent.

- Hushållen fortsätter att anpassa sina ränteförväntningar nedåt och hamna allt närmare Riksbankens egen prognos. Det är alltså inte rädsla för högre reporänta som gör att hushållens boprisförväntningar nu backar rejält, säger Jens Magnusson.   

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är nedgång med två enheter från förra månaden.

Boprisindikatorn fortsätter att öka i Svealand utom Stockholm, är oförändrad i Östra Götaland och faller i övriga regioner
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Svealand utom Stockholm från förra månadens 72 till 74 och i Östra Götaland förblir den oförändrad på 62. Stockholm minskade från 76 till 75, i Norrland från 71 till 64 och i Skåne från 61 till 59. I Västra Götaland minskar den från 71 till 70.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 september till 6 oktober.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

okt-15 sep-15 aug-15 juli-15 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14
64 72 67 67 66 65 67 68 66 59 54 57

För mer information kontakta
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Presskontakt
Anna Helsén, Presschef
070-698 48 58
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.