Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Turbulens i haltande Kinas kölvatten

Under sommaren kolliderade tecken på tillväxtförbättringar i Europa och USA med motsatta signaler från Kina. Kina vill ställa om ekonomin från en investeringsledd modell till en som mer liknar den västerländska konsumtionsdrivna varianten. Detta samtidigt som den ekonomiska tillväxttakten sjunker. Konsekvenserna av omstruktureringen och inbromsningen visar sig på flera håll. Två av tre teman i rapporten knyter an till tillväxtregioner då vi specialstuderar Kina och Indien mot bakgrund av den senste tidens händelser.

- Hur ser förutsättningarna ut för dessa länder och hur påverkar de resten av världen och de finansiella marknaderna? Det tredje temat är kopplat till USA och centralbankens planerade höjningar av styrräntan. Det är nu över tio år sedan Federal Reserve senast påbörjade en räntehöjningscykel. Vi tittar på hur denna process och dess följder ser ut, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB Private Banking.

Investment Outlook innehåller också en uppdatering av SEB:s syn på tillväxten. Kommer den globala tillväxten att accelerera så som centralbanker hoppats på när de under många år stöttat systemet med låga räntor och en mycket aggressiv penningpolitik?

- Detta är en viktig parameter för vår syn på olika tillgångsslags förutsättningar. Hur de stora börsfallen har påverkat värderingen är en annan fråga som vi återkommer till på flera ställen i rapporten. Slutligen gör vi en genomgång av hur vi komponerar tillgångsportföljer i denna volatila värld och vilka risker som vi ser som de mest centrala under den kommande perioden, säger Fredrik Öberg.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se 

För mer information kontakta:
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
+46 8 763 63 04, fredrik.oberg@seb.se                    
    
Presskontakt:
Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19, claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.