Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Större möjligheter än hot för den globala ekonomin

Världsekonomin växlar gradvis upp 2015-2016. Oljeprisfall och penningpolitisk stimulans väger tyngre i den positiva vågskålen än geopolitisk oro och deflationsrisker gör i den negativa. Amerikansk ekonomi har stärkts, Japan har glidit in i en ny recession, brittiska tillväxten har hållits väl uppe, och Euroland har efter en tydlig svacka repat sig en del sedan slutet av fjolåret. Konjunkturpulsen i Emerging Markets (EM)- sfären som helhet har försvagats, men mönstret har varierat, där Indien överraskat positivt.

- Vi ser en värld som dansar i otakt, men ändå till en upptempolåt. I USA kommer styrräntehöjningar, i Europa och Japan har vi extremlåga och i vissa fall negativa räntor samt massiva likviditetsinjektioner.  Denna utveckling har fått effekten att den amerikanska dollarn stärkts kraftigt vilket är en önskvärd effekt som leder till en stabilisering av det ekonomiska systemet, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB Investment Strategy.

Hur påverkar detta SEB: s rådande marknadssyn? Trots kraftigt stigande börser är vyn fortsatt positiv avseende aktier och det gäller både svenska börsen och den globala aktiemarknaden. 

- Dock är vi tveksamt inställda till de råvaruproducerande bolagen, där vi förväntar oss en fortsatt svag priskomponent. När det gäller räntebärande placeringar fortsätter vi att förorda företagskrediter framför statsobligationer, samt undviker långa löptider, säger Fredrik Öberg.

Detta nummer av Investment Outlook fördjupar sig i effekterna av den stora oljeprisrörelsen. Nettoexportörerna av olja i Emerging Markets-sfären (EM) är de största förlorarna på oljeprisfallet, medan nettoimportörerna av olja i EM är de största vinnarna. I vinnarländerna återfinns också intressanta aktiemarknader.

Konsekvenserna av de extremt låga räntorna analyseras också. Vad händer när räntan går mot noll eller blir negativ? Detta är delvis okänd terräng som kräver en del tankemöda för att navigera i. Utöver dessa teman tillkommer analyser av tillgångsslagen och vår aktuella strategi i portföljförvaltningen.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se      


För mer information, kontakta:
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer 
08-763 63 04  
fredrik.oberg@seb.se  


Press & PR:
Claes Eliasson, Kommunikationschef
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.