Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Stora skillnader och hög volatilitet

Den globala ekonomin går i fortsatt otakt. Konsument och servicenäringen är i ganska god form medan industri- och råvarusektorn har det besvärligare med kapacitetsöverskott och svag efterfrågan. I USA  förväntas centralbanken höja styrräntan, medan centralbankerna i Europa flaggar för ytterligare stödåtgärder.  Flyktingkrisens effekter på Europa är humanitära och politiska, ekonomin har än så länge påverkats marginellt, visar Investment Outlooks senaste rapport.

- Vi ger vår syn på framtida vinster, värderingar och förutsättningar för olika tillgångar. Och vi presenterar vad vi tycker är en lämplig tillgångsfördelning med ambitionen att skapa en robust portfölj i en komplex och alltmer volatil miljö, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB Private Banking.

Innovation är ett tema i denna upplaga av Investment Outlook. Sverige är ett föregångsland mätt med de flesta innovationsmått, både i näringslivet och offentligt. Ekonomier och bolag med god innovationsförmåga växer snabbare än de som inte investerar tillräckligt i nya produkter och tjänster.

- Bolag vars förmåga att kontinuerligt ifrågasätta sig själva är intressanta. Det finns många exempel på teknologiskiften, utvecklande för de som driver på ny teknologi och förstörande för de som negligerar att tänka i nya banor. I tematexten belyser vi både historiska och nutida exempel på varför innovation är viktigt att beakta ur investeringssynpunkt, säger Fredrik Öberg.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för olika tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta:
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer 
+46 8 763 63 04
fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt
Anna Helsén, presschef
+46(0)8 7639947, +46(0)706984858
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 743 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 631 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.