Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Ingen dämpning i hushållens boprisförväntningar

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ligger kvar på samma höga nivå som förra månaden, 67. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,13 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker med 2 enheter från förra månaden, nu nere på 3 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 74 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med en enhet från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar också med en enhet, till 7 procent från förra månadens 8. Andelen som tror på stillastående priser är på samma nivå som förra månaden, 12 procent. Den sammantagna effekten blir därför en oförändrad Boprisindikator för augusti månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67, oförändrad i jämförelse med förra månaden.

- Hushållen är övertygade om fortsatta prisuppgångar. Detta trots att vissa fastighetsförmedlare och andra bedömare snarare tror på en avmattning. Hittills har hushållen fått rätt och bopriserna fortsätter uppåt. Det förklaras delvis av fortsatt sjunkande räntor men också av att förväntningarna till viss del är självuppfyllande. Boprisindikatorn ger därmed en viktig indikation för framtiden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,13 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,13 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,22 procent.

- Med en viss eftersläpning fortsätter Riksbankens räntepolitik att få effekt på hushållens förväntningar. Nedgången på 0,09 är nästan lika stor som Riksbankens senaste sänkning (-0,1 procent), säger Jens Magnusson.  

Tre procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med två enheter från förra månaden.

Boprisindikatorn fortsätter att öka i Norrland och i Västra Götaland, ligger still i Stockholm och Östra Götaland samt faller i övriga regioner.
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar i Norrland från förra månadens 65 till 69 och i Västra Götaland från 66 till 72. I Svealand utom Stockholm minskar den från 64 till 62 och i Skåne från 63 till 57. I Stockholm och Östra Götaland ligger den still på 73 respektive 64.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 28 juli till 5 augusti.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-15 juli-15 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14 okt14 sep-14
67 67 66 65 67 68 66 59 54 57 59 64

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.